course-details-portlet

TMT4853 - Eksperter i team - Biomaterialer og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Eksperter i team er et emne der studenter anvender sin akademiske kompetanse i tverrfaglig prosjektarbeid for å lære samarbeidsferdigheter de seinere vil ha bruk for i en arbeidssituasjon. Aktuelle saker fra samfunn og arbeidsliv er basis for prosjektarbeidet, og studentgruppene vil jobbe sammen med eksterne partnere. Studentgruppene må tilpasse prosjektet de har valgt, slik at det passer med den samlede kompetansen i gruppa og med landsbyens tema. Denne landsbyen fokusere på livskvalitet, helse, materialteknologi, bioteknologi og produktdesign. Hovedhensikten med landsbyen er å omskape ideer til forskning, og forskning til løsninger. For å lykkes med utvikling av moderne medisin tekniske løsninger og implantater trengs det omfattende kunnskaper og ferdigheter innen blant annet material-, bio-, elektro-, maskin- og styringsteknikk, så vel som evnen å kunne vurdere de medisinske effektene ved bruk av denne type av produkter i og/eller på menneskekroppen. Økonomiske aspekter kopplet til utviklingen av "nye" konsepter/løsninger er også viktige. Alt i alt betyr dette at tverrfaglige allianser må skapes for å kunne sikre den kompetanse som behøves for å kunne levere gode og effektive resultater. For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal: - kunne kommunisere og samarbeide slik at det bidrar til omfattende, tverrfaglige løsninger - kjenne læring og arbeidsforhold under tverrfaglige prosjekt slik at de kan utnytte dette seinere i karrieren - ha innsikt i hvordan egen adferd og holdninger influerer gruppearbeid Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - kunne se sitt eget samarbeid fra et metaperspektiv for å kunne forstå hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser problemer, håndterer uenighet og forholde seg til profesjonelle og personlige forskjeller - kunne opprettholde og forsterke initiativ som stimulerer samarbeid eller endrer adferd hvis nødvendig Generell kompetanse Kandidaten skal: - utvikle et konseptuelt rammeverk og være istand til å utnytte grunnleggende gruppeteori for å beskrive spesifikke samarbeidssituasjoner - utvikle nye perspektiver på sin akademiske kompetanse ved å formidle og anvende den - kunne samarbeide med folk med annen fagkompetanse i et tverrfaglig prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Ifølge sentral, felles beskrivelse for Eksperter i team (alle landsbyer).

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte hver landsbydag
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende fjerde år av MSc utdanning.

Kursmateriell

Vil bli opplyst ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU