TMT4122 - Generell og organisk kjemi, laboratoriekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Laboratorieoppgavene i den generelle kjemidelen belyser pensum i TMT4115 Generell kjemi. Laboratorieoppgavene omfatter klassisk kvalitativ analyse og klassisk kvantitativ analyse ved hjelp av titrimetriske og gravimetriske metoder. En oppgave i preperativ uorganisk kjemi gis. Studentene vil også få en innføring i litteratursøk.

Formålet med den organiske delen av laboratoriekurset er gjennom praktiske eksperimenter å illustrere og støtte innholdet av forelesningskurset TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs, samt å innøve standard metoder og gjennomføre utvalgte synteser av betydning for arbeid på et organisk laboratorium.

Læringsutbytte

Emnet er et grunnleggende laboratoriekurs i generell-, og organisk kjemi. Ferdigheter utvikles innen kjemisk laboratoriearbeid, inklusiv sikkerhet på laboratoriet. Etter å ha gjennomført emnet, skal studentene: kunne bruke kvalitativ analyse for påvisning av kationer og anioner i løsning, kunne bruke kvantitative metoder for bestemmelse av konsentrasjon av kobber- og kloridioner i løsning, kunne måle reaksjonshastigheter og beregne reaksjonsordener for kjemiske reaksjoner i løsning, finne sammensetningen for kompleksioner i vandig løsning, samt framstille saltkrystaller.

Den organiske delen skal gi en innføring i standard enhetsoperasjoner som destillasjon, krystallisering, smeltepunktsbestemmelse og ekstraksjon, samt syntese av organiske forbindelser og belysning av mekanismer gjennom reaksjonsstudier. Sikkerhetsforelesningen skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert med organisk kjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et laboratoriekurs som består av to deler: En del generell kjemi og en del organisk kjemi. Delene går paralellt.

I organisk kjemi vil forelesningene være knyttet til teori og praktisk gjennomføring av de ulike eksperimentene og vil foregå inne på laboratoriet. Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning som vil foregå i løpet av de to første ukene i semesteret. Studenter som ikke følger denne sikkerhetsforelesningen, vil ikke få tilgang til labøvelsene.

Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emnet via NTNUs nettsider og studiehåndbøker. Laboratorieundervisningen er obligatorisk, og bedømmes med bestått/ikke bestått. Det gis ikke karakter. For å få godkjent emnet, skal alle laboratorieøvingene gjennomføres og godkjennes. Laboratoriekurset undervises hver uke.

Mer om vurdering

Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Kompendium for den generelle kjemidelen.
Kursmateriell i organisk kjemi oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1020 4.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.