TMR4400 - Marin teknikk, bransjeorientering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt 100/100

Faglig innhold

Den marine bransje i Norge og internasjonalt består av en rekke aktører. I Norge finnes det en liten klynge av aktører som jobber tett sammen. Internasjonalt er det mange store aktører som må forholde seg til hverandre. Dette skal være en seminarserie som gir innsikt i marintekniske bransjer og aktører. Formatet vil være fleksibelt. Kurset vil være en møteplass mellom studenter og industri, forskning og øvrige interessenter i den marine bransje. Kurset vil gi en introduksjon til en rekke tema og aktører som, klasse, finans, havrett, maritim forsikring, eiers vinkling, offshore virksomhet, fiskeri og havbruk og forskning innen det marine feltet.

Læringsutbytte

Faget tar sikte på å gi en bred innføring til den marintekniske bransjen. Dette er kunnskap som setter andre fag inn i et videre perspektiv og som vil hjelpe studenten med å se hvor den enkelte spesialiering passer inn i den marintekniske bransjen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Mer om vurdering

Minst 80 % oppmøte kreves for å bestå emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Vil bli delt ut i i forbindelse med forelesninger.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Deltatt 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.