course-details-portlet

TMR4340 - Marin CFD

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Tidsintegrasjon av ordinære differential likninger, romlig diskretisering av partielle differential likninger, stabilitet av numeriske skjemaer, direkte og iterative likningsløsere, klassifisering av partielle differential likninger, skjema for løsning av de inkompressible Navier-Stokes likningene, konvergenstester, basiskunnskap om ulike grid som brukes i CFD, basiskunnskap om turbulensmodeller brukt i CFD, basiskunnskaper om parallellisering og om behandling av frie overflater i CFD.

Læringsutbytte

Den første delen av kurset skal gi basisforståelse av CFD slik som matematiske og numeriske metoder og hvordan disse kan settes sammen til en CFD-løser. Del nummer to fokuserer på anvendelser av disse metodene; valg av metoder til forskjellige problemer, og hvordan sørge for at simuleringen er nøyaktig nok. Den tredje delen gir litt perspektiv på anvendelse av CFD i marine problem, slik som bruk av turbulensmodeller, hvordan behandle en fri overflate, og hovedideen bak parallellisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger samt to store obligatoriske øvinger som inkluderer både implementering og bruk av CFD.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen og to store obligatoriske øvinger som må godkjennes for å få godkjent kurset.
Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fluidmekanikk (TEP4110), Matematikk 4N (TMA4130) og et programmeringskurs (TDT4105), eller kunnskaper tilsvarende disse kursene.

Kursmateriell

Joel .H. Ferziger and Milovan Peric: Computational methods for fluid dynamics, Second edition, Springer

O. C. Zienkiewicz and K. Morgan: Finite elements and approximation, Wiley

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
  • Marin hydrodynamikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU