TMR4320 - Simuleringsbasert design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

I dag utvikles det stadig mer og mer komplekse og spesialiserte skip og offshore installasjoner. Videreutvikling her kan ikke lengre baseres på en direkte ekstrapolasjon basert på empiriske metoder. Følgelig tar mer og mer av utviklingen her i bruk direkte simulering og avanserte beregningsmetoder for å vurdere egenskapene og mulighetene for ulike designløsninger. Det er derfor ønskelig at utvikling av løsninger (design) og simulering(beregning) kan integreres i størst mulig grad.
Kurset vil starte med en introduksjon til en konstruksjonsstruktur som så vil bli brukt som et gjennomgående eksempel gjennom hele kurset. Teoriblokken vil dekke nødvendig teori og modelleringsprinsipper og dermed støtte opp under øvinger som vil følge veiledende forelesninger. Modellering, analyse og optimisering vil bli gjennomført med hjelp av Inventor, ANSYS og MATLAB.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne identifisere krav til og utføre simuleringsbasert design for komplekse skip og offshore strukturer ved hjelp av: DAK/DAP verktøy og analysemetoder basert på «first principles».

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på individuelle prosjekt med veiledende forelesninger og seminarer og det er studentenes ansvar å utnytte forelesninger/seminarer for løsning av prosjektet.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen 50 % og semesteroppgave (arbeider) 50 %. Resultater for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Bestemmes før oppstart av kurset.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 20.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , D1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.