course-details-portlet

TMR4230 - Oseanografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100 D
Muntlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

Havvannets egenskaper. Konserveringsligninger. Bevegelsesligningen. Coriolos effekt. Geostrofisk strøm. Treghetsstrøm. Planetarisk grenselagsstrømning. Vind-indusert strøm. Bunnstrøm. Sirkulasjonsstrømmer. Tidevann. Global og lokal beskrivelse av vind. Middelvind. Vindkast. Bølgevarsling. Overflatebølger. Endring av bølgeforhold pga. endring i vanndyp. Ikke-lineære bølger. Brytende bølger. Samvirke bølger og strøm.

Læringsutbytte

Ha en god fysisk forståelse for fenomener som bidrar til interaksjon mellom atmosfære og hav, og som bidrar til strømning og bevegelse i havet. Ha detaljert kunnskap om global og lokal beskrivelse av vindforhold, om hvordan bølger endrer seg pga endring i vanndyp og sammen med strøm. Ha noe kunnskap om ikke-lineære bølger og brytende bølger. Ha detaljert kunnskap om fysiske fenomener som bidrar til strøm i havet. Kunne gjøre enkle beregninger av vind-, bølge- og strømforhold. Beherske det begrepsapparat og den fagterminologi som benyttes for beskrivelse av vind, bølger og strøm.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for siviling.- og MSc-studenter.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen som teller 70% og muntlig semesterprøve som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Myrhaug, D.: Wind. Waves. Current. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1547 7.5
TBA4270 3.7 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 D 02.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 30/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 30/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU