TMMT4002 - Sjømat - teknologi og prosessering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler hvordan prosesserings- og lagringsbetingelser påvirker mikrobiologiske og biokjemiske prosesser i sjømatprodukter. Emnet vil fokusere på kvalitet og hvordan produktets kvalitet er påvirket av råstoffet, slakteprosessen, videreforedling og prosessering. Emnet inkluderer tradisjonelle prosesseringsmetoder som kjøling og frysing, salting, tørking, røyking, fermentering og varmebehandling, men også nye industrielle prosesser som for eksempel superkjøling samt eksisterende og fremtidsrettede gassteknologiske løsninger. Emnet vil også omhandle enhetsoperasjoner, linjedesign, lagring og oppbevaring av sjømat, emballering samt kvantitative beregninger av aktuelle prosessparametere (for eksempel tid og temperatur).

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- Ha en generell råstoff-forståelse for ulike typer sjømat
- Ha kunnskap om biokjemiske prosesser som oppstår post mortem
- Ha kunnskap om de vanligste behandlings- og foredlingsteknikkene for sjømat og sjømatprodukter
- Ha inngående kunnskap om produktkvalitet og hvordan den blir påvirket under foredling og lagring
- Ha en forståelse av sjømat, sjømatteknologi og tilhørende prosesser samt kunne vurdere kvaliteten til et gitt sjømatprodukt
- Være i stand til å optimalisere prosesser ved å forstå hvordan ulike parametere påvirker produktets holdbarhet og kvalitet

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne utføre kvantitative beregninger av aktuelle prosessparametere

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Beherske fagområdets uttrykksformer og kommunisere både med aktører innen sjømatnæringen og forskning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og gruppearbeid

Mer om vurdering

Individuell skriftlig eksamen

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Seafood Processing: Technology, Quality and Safety. Wiley-Blackwell, 2014, ISBN: 978-1-118-34621-1 Chap. 1-4, 6-8, 10, 12-14

Food Biochemistry and Food Processing (2nd Edition). Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell, 2012. Chap. 19.

Fem forskningsartikler innenfor relevante tema.

Listen er veiledende, komplett liste oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2017 09:00 KJL1 , D2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 31.05.2018 09:00 E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.