TMM4852 - Eksperter i team - Biomaterials and Medical Devices: Body Parts of the Future

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Eksperter i team er et emne der studenter anvender sin akademiske kompetanse i tverrfaglig prosjektarbeid for å lære samarbeidsferdigheter de seinere vil ha bruk for i en arbeidssituasjon. Aktuelle saker fra samfunn og arbeidsliv er basis for prosjektarbeidet, og studentgruppene vil jobbe sammen med eksterne partnere. Studentgruppene må tilpasse prosjektet de har valgt, slik at det passer med den samlede kompetansen i gruppa og med landsbyens tema.

Denne landsbyen fokusere på livskvalitet, helse og materialteknologi og design. Hovedhensikten med landsbyen er å omskape ideer til forskning, og forskning til løsninger.

For å lykkes med utvikling av moderne implantater og tekniske løsninger trengs det omfattende teknisk kunnskap og ferdigheter innen blant annet elektro-, maskin-, material- og styringsteknikk, samtidig med vurdering av medisinske effekter, effekter på pasient og pålitelighet. Økonomiske aspekter er også viktige. Alt i alt betyr dette at tverrfaglige allianser må skapes for å utnytte dyp kompetanse på mange områder for å kunne levere gode og effektive resultater.
For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:
- kunne kommunisere og samarbeide slik at det bidrar til omfattende, tverrfaglige løsninger
- kjenne læring og arbeidsforhold under tverrfaglige prosjekt slik at de kan utnytte dette seinere i karrieren
- ha innsikt i hvordan egen adferd og holdninger influerer gruppearbeid

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
- kunne se sitt eget samarbeid fra et metaperspektiv for å kunne forstå hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser problemer, håndterer uenighet og forholde seg til profesjonelle og personlige forskjeller
- kunne opprettholde og forsterke initiativ som stimulerer samarbeid eller endrer adferd hvis nødvendig

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
- utvikle et konseptuelt rammeverk og være istand til å utnytte grunnleggende gruppeteori for å beskrive spesifikke samarbeidssituasjoner
- utvikle nye perspektiver på sin akademiske kompetanse ved å formidle og anvende den
- kunne samarbeide med folk med annen fagkompetanse i et tverrfaglig prosjekt

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon
  • Oppmøte hver landsbydag
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende fjerde år av MSc utdanning.

Kursmateriell

Vil bli opplyst ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.