course-details-portlet

TMM4160 - Bruddmekanikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet søker å finne en balanse mellom grunnleggende teori og praktisk anvendelse. Innledningsvis gis en grunnleggende forståelse av lineær elastisk og elastisk plastisk brudd og hakkmekanikk.

Det legges vekt på grunnleggende teoretiske løsninger og metoder for stress og forskyvningsanalyse. Betydelig oppmerksomhet er gitt til sprekk- og kontaktproblemer, antall asymptotiske spenningsfelt og tre-dimensjonale problemer. Det legges vekt på tekniske applikasjoner av elastisitet og eksempler er generelt jobbet gjennom til endelig uttrykk for stress og forskyvningsfelt for å utforske de tekniske konsekvensene av resultatene. Blant temaene som behandles i kurset er avanserte løsninger presentert for studiet av skarpe og butte V-hakk i todimensjonale og tredimensjonale problemer. De viktigste lokale spennings- og energiparametere blir også presentert og diskutert.

Spesiell oppmerksomhet er rettet mot numerisk brudd- og hakkmekanikk der man ved hjelp av FE analyser kan beregne de bruddmekaniske parameterne. Videre behandles sprøtt og duktilt brudd, bruddvurderingsdiagrammer, bruddmekanisk prøving av sveiste forbindelser og dynamisk bruddmekanikk. Parallelt med forelesninger går et kurs i numerisk bruddmekanikk med 3 timer i uka. Kurset gir en opplæring i bruk av FE programmet ANSYS og ABAQUS, der man lærer å lage modeller av bruddmekaniske prøver og å gjennomføre realistiske analyser.

Læringsutbytte

Knowledge: The candidate should have:

  • Knowledge of basic fracture and notch mechanics theories.
  • Understanding of the application of fracture mechanics to specific fracture and glandular problems.
  • Detailed knowledge of FE based computational tools for modeling fracture and glandular problems

Skills: The candidate should be able to:

  • Derive fracture mechanical theories and evaluate the results.
  • Carry out fracture mechanical analyses and solve engineering problems.
  • Perform fracture mechanical calculations based on FE codes.

General competence: The candidate should have:

  • General competence in basic and applied fracture mechanics.
  • Good background to be able to carry out independent calculations.

Kursmateriell

T. L. Anderson: Fracture Mechanics. Fundamentals and Applications, CRC Press, 2004. Other proposed Material Radaj, Dieter, Vormwald, Michael Advanced Methods of Fatigue Assessment, Springer 2013 Chin-Teh Sun, Zhihe Jin, Fracture Mechanics, Elsevier 2012 E.E.Gdoutos, Fracture Mechanics An Introduction 2005, Springer E.E. Gdoutos, Fracture Mechanics Criteria and Applications, 2005, Springer J. R Barber, Elasticity 2010, Springer Lectures provided by responsible for the course Notes on Numerical Applications using Abaqus and Ansys Credits

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2057 7.5
TMM4142 3.8 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 30.11.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU