course-details-portlet

TMM4160 - Bruddmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Emnet søker å finne en balanse mellom grunnleggende teori og praktisk anvendelse. Innledningsvis gis en grunnleggende forståelse av lineær elastisk og elastisk plastisk brudd og hakkmekanikk.

Det legges vekt på grunnleggende teoretiske løsninger og metoder for stress og forskyvningsanalyse. Betydelig oppmerksomhet er gitt til sprekk- og kontaktproblemer, antall asymptotiske spenningsfelt og tre-dimensjonale problemer. Det legges vekt på tekniske applikasjoner av elastisitet og eksempler er generelt jobbet gjennom til endelig uttrykk for stress og forskyvningsfelt for å utforske de tekniske konsekvensene av resultatene. Blant temaene som behandles i kurset er avanserte løsninger presentert for studiet av skarpe og butte V-hakk i todimensjonale og tredimensjonale problemer. De viktigste lokale spennings- og energiparametere blir også presentert og diskutert.

Spesiell oppmerksomhet er rettet mot numerisk brudd- og hakkmekanikk der man ved hjelp av FE analyser kan beregne de bruddmekaniske parameterne. Videre behandles sprøtt og duktilt brudd, bruddvurderingsdiagrammer, bruddmekanisk prøving av sveiste forbindelser og dynamisk bruddmekanikk. Parallelt med forelesninger går et kurs i numerisk bruddmekanikk med 3 timer i uka. Kurset gir en opplæring i bruk av FE programmet ANSYS og ABAQUS, der man lærer å lage modeller av bruddmekaniske prøver og å gjennomføre realistiske analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha:
-Kunnskap om grunnleggende brudd- og hakkmekanikk teorier.
- Forståelse for anvendelse av bruddmekanikk på konkrete brudd- og kjervmekaniske problemstillinger.
- Detaljert kunnskap om FE baserte beregningsverktøy for modellering av brudd- og kjervmekaniske problemer

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne:
- Utlede bruddmekaniske teorier og vurdere resultatene.
- Gjennomføre bruddmekaniske analyser og løse ingeniørfaglige problemer.
- Gjennomføre bruddmekanisk beregninger basert på FE-koder.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha:
- Generell kompetanse innen grunnleggende og anvendt bruddmekanikk.
- God bakgrunn til å kunne gjennomføre selvstendige beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige regneøvinger og kurs i ANSYS og ABAQUS. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. I dette tilfellet skal studentene også svare på engelsk.

Mer om vurdering

Den endelige evalueringen er basert på de ukentlige arbeider og på Abaqus arbeider (100%). På slutten av kurset får studentene evaluering (bestått / ikke bestått).

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

T. L. Anderson: Fracture Mechanics. Fundamentals and Applications, CRC Press, 2004.
Andre foreslåtte Material
Radaj, Dieter, Vormwald, Michael Advanced Methods of Fatigue Assessment, Springer 2013
Chin-Teh Sun, Zhihe Jin, Fracture Mechanics, Elsevier 2012
E.E.Gdoutos, Fracture Mechanics An Introduction 2005, Springer
E.E. Gdoutos, Fracture Mechanics Criteria and Applications, 2005, Springer
J. R Barber, Elasticity 2010, Springer
Forelesninger levert av ansvarlig for kurset
Merknader om numeriske applikasjoner ved hjelp av Abaqus og Ansys
Studiepoengreduksjon

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2057 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider (1) 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU