course-details-portlet

TMM4155 - Anvendelse av elementmetoden i maskinkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100 45 minutter E
Semesteroppgave 20/100 1 uker A
Semesterprøve 20/100 45 minutter E
Semesteroppgave 40/100 2 uker A

Faglig innhold

Kurset inneholder emnene: idealisering av geometri, avansert meshing, identifisering av FE basert teori og verktøy til problemløsning, lineære og ikke lineære FEA analyser, statiske og dynamiske FEA formuleringer i tids og frekvensplanet, opplæring i statiske, dynamiske, kontakt, knekning og mekanisme analyser, evaluering av strukturell integritet av komponenter med geometriske diskontinuiteter, FE basert løsning av tidligere eksamensoppgaver i TMM4112 og FE basert løsning av avansert industrielle problemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene kan problem identifisering samt de beste metoder og verktøy til optimalisering av mekanisk systemer. Studentene kan ved hjelp av valgte eksempler, programmer og kunnskaper fra Maskindeler og Elementmetoden GK, utnytte FE analyser til optimalisering av mekaniske produkter. Studentene vet om muligheter og begrensninger til teorien som anvendes av de ulike FE løserne.

Ferdigheter:
Studentene kan å bruke elementmetoden til å løse avanserte mekaniske problemer relatert til integritet og ytelse. Studentene har fått grundig opplæring i kommersielle FE programmer.

Generell kompetanse:
Studentene har generell kompetanse i dimensjonering ved hjelp av numeriske metoder og verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Formålet med kurset er å bygge grunnleggende forståelse av og fokusere på praktiske andvendelser og problemløsning med elementmetoden innenfor mekaniske konstruksjoner. Emnet vil derfor ha ett sterkt fokus på praktiske anvendelser av elementmetoden til løsning av mekaniske problemer. Applikasjonene vil bli hentet fra tidligere eksamensoppgaver i TMM4112 Maskindeler samt mer komplekse industrielle mekaniske systemer. FE teori og metoder tilpasset applikasjonene vil bli undervist for at studentene skal kunne forstå og evaluere resultatene fra FEM simuleringene. Studentene skal se og lære fordeler og ulemper med analytiske beregninger og FEM simuleringer.
Undervisningen blir gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår 2 arbeider (60%) og 2 semesterprøver (40%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produktutvikling og produksjon (MIPROD)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Forkunnskapskrav

Kurset er basert på emnene TMM4112 Maskindeler og TMM4135 Dimensjonering GK.
Forkunnskap i disse emnene eller tilsvarende er en forutsetning. Erfaring med kommersiell CAE software er en fordel. Studentene må også ha tilgang til en windows kompatibel bærbar PC som kan kjøre nevnte programmer.

Kursmateriell

Lærebok: Introduction to Finite Elements in Engineering (by T.R. Chandrupatla, A.D. Belegundu)
A first course in finite elements (by Jacob Fish and Ted Belytschko)
Elektronisk versjon tilgjengelig på google books (og andre nettsteder)
Powerpoints, opplæringsvideoer og forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2054 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 20/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU