course-details-portlet

TMM4155 - Anvendelse av elementmetoden i maskinkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 1 30/100
Semesterprøve 20/100 45 minutter D
Ukentlige lekser 20/100
Semesteroppgave 2 30/100

Faglig innhold

Kurset inneholder emnene: idealisering av geometri, avansert meshing, identifisering av FE basert teori og verktøy til problemløsning, lineære og ikke lineære FEA analyser, statiske og dynamiske FEA formuleringer i tids og frekvensplanet, opplæring i statiske, dynamiske, kontakt, knekning og mekanisme analyser, evaluering av strukturell integritet av komponenter med geometriske diskontinuiteter og FE basert løsning av avansert industrielle problemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene kan problem identifisering samt de beste metoder og verktøy til optimalisering av mekanisk systemer. Studentene kan ved hjelp av valgte eksempler, programmer og kunnskaper fra Maskindeler og Elementmetoden GK, utnytte FE analyser til optimalisering av mekaniske produkter. Studentene vet om muligheter og begrensninger til teorien som anvendes av de ulike FE løserne.

Ferdigheter: Studentene kan å bruke elementmetoden til å løse avanserte mekaniske problemer relatert til integritet og ytelse. Studentene har fått grundig opplæring i kommersielle FE programmer.

Generell kompetanse: Studentene har generell kompetanse i dimensjonering ved hjelp av numeriske metoder og verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Formålet med kurset er å bygge grunnleggende forståelse av og fokusere på praktiske andvendelser og problemløsning med elementmetoden innenfor mekaniske konstruksjoner. Emnet vil derfor ha ett sterkt fokus på praktiske anvendelser av elementmetoden til løsning av mekaniske problemer. Applikasjonene vil bli hentet fra tidligere eksamensoppgaver i TMM4112 Maskindeler samt mer komplekse industrielle mekaniske systemer. FE metoder tilpasset applikasjonene vil bli undervist for at studentene skal kunne forstå og evaluere resultatene fra FEM simuleringene. Studentene skal se og lære fordeler og ulemper med analytiske beregninger og FEM simuleringer. Undervisningen blir gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår 2 semesteroppgaver (60%) 1 semesterprøve (20%), og ukentlige lekser (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Forkunnskap i materialmekanikk (spenningsanalyse) og grunnleggende om elementmetoden (f.eks. diskretiseringskonsepter, grensebetingelser, forskjellige elementtyper, konvergens, mm.) er obligatorisk. Studentene skal ha bestått kurs som inkluderer de grunnleggende aspektene ved materialmekanikk (f.eks. maskindeler, mekanikk, materialmekanikk osv.). Å ha fullført de grunnleggende FEM-kursene eller ha erfaring med kommersielle CAE-programvarepakker er obligatorisk. Studentene må også ha tilgang til en Windows-kompatibel bærbar PC som kan kjøre nevnte programmer.

Kursmateriell

Lærebok: Introduction to Finite Elements in Engineering (by T.R. Chandrupatla, A.D. Belegundu) A first course in finite elements (by Jacob Fish and Ted Belytschko) Elektronisk versjon tilgjengelig på google books (og andre nettsteder) Powerpoints, opplæringsvideoer og forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2054 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesterprøve 20/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 1 30/100

Innlevering
12.05.2022


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 2 30/100

Innlevering
12.05.2022


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Ukentlige lekser 20/100

Innlevering
12.05.2022


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU