TMAT1006 - Konserveringsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Konserveringsmetoder og bearbeidingsteknikker som tørking, frysetørking,
blansjering, pasteurisering, sterilisering, kjøling, frysing, bestråling, salting,
røyking, kjemisk konservering, fermentering, ekstrudering, modifisert
atmosfære pakking og emballasje

Læringsutbytte

Det forventes at studenten
- har kunnskap om tradisjonelle og moderne konserveringsmetoder og
bearbeidingsteknikker innen foredling av fisk, kjøtt, melk og
vegetabiler
- har innsikt i bruksområder, prosessbetingelser og eventuelle
begrensninger for de ulike metodene
- er i stand til å vurdere hvordan konserveringsmetodene påvirker
produktets kvalitet, holdbarhet og næringsinnhold
- har kjennskap til gjeldene forskrifter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

August

3 av 5 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 

Ny/utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Fellows, J.P. (2009) Food processing technology, Principles and practice (3 utg.)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.