TMAS3004 - Sammenføyning og sveiseteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Liming som sammenføyningsmetode, Skrueforbindelser, Snepping, Nagling og Lodding.
Sveiseteknikk: Sveisebegreper, Buesveisemetoder med vekt på TIG og MIG/MAG. Rørtråd. Dekkede elektroder og Pulversveising. Plasmasveising og Lasersveising. Eksplosjonsveising. Aluminiumsveising og HMS. Termiske skjæremetoder. Sveisefeil og sveiseprosedyrer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten gis en innføring i de vanligste sammenføyningsmetoder og sveisemetoder slik at man blir i stand til å tilrettelegge for produksjon og foreta riktige valg ved innkjøp av utstyr.
Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap for videre studier og framtidig yrkesutøvelse.
Ferdigheter:
Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor eget fagfelt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team. Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling.
Generell kompetanse:
Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Teoriøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars.

Obligatoriske øvinger, 2/3 kreves godkjent for å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim. Emnet har i tillegg adgangsbegrensninger.

Kursmateriell

Halmøy: "Sveiseteknikk" kompendium NTNU Institutt for produktutvikling og materialer.AS ESAB: Diverse kompendier på itslearning.Kompendium i liming på itslearning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 20.12.2017 09:00 DI42 , Datasal 10349, bygg 10 , Storhall del 1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 05.03.2018 09:00 211
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.