course-details-portlet

TMAS3004 - Sammenføyning og sveiseteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Liming som sammenføyningsmetode, Skrueforbindelser, Snepping, Nagling og Lodding. Sveiseteknikk er delt inn i moduler slik: - Sveiseteknisk terminologi - Utvalgte metoder for smelte sveising - Utvalgte metoder for press sveising - Utvalgte metoder for strålesveising - Varmeomsetning i arbeidsstykket - Spenninger og deformasjoner - Sveisemetallurgi - Sveisefeil og brudd - Prøving av sveis - Sveiseprosedyrer og sveise sertifikat - Standarder brukt i sveising - Enkle styrke beregninger av sveis - Kostnader ved sveiseproduksjon - Sveising og HMS

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten gis en innføring i de vanligste sammenføyningsmetoder og sveisemetoder slik at man blir i stand til å tilrettelegge for produksjon og foreta riktige valg ved innkjøp av utstyr. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap for videre studier og framtidig yrkesutøvelse. Ferdigheter: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor eget fagfelt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team. Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling. Generell kompetanse: Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde. Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Teoriøvinger og laboratorieøvinger. - Alle forelesninger i sveising streames og kopi legges på black board - Det gjennomføres praktisk: sveiselabb, magnetpartikkellabb, hardhetsmålingslabb - Obligatoriske nettbaserte øvinger (quizzer) i sveising - Obligatoriske øvinger i liming og skrueforbindelser

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: -Deltagelse på sveiselabb, magnetpartikkellabb og hardhetsmålingslabb -Det skal skrives rapport for hver lab. Alle rapportene skal leveres inn i black board og godkjennes for å få gå opp til eksamen. -to tredjedeler av online øvinger i sveising (quizzer) må være godkjent for å gå opp til eksamen. - To tredjedeler av øvinger i skrueforbindelser og liming må være godkjent for å gå opp til eksamen. På utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig etter faglærerens vurdering. Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dette avgjøres av faglærer. Tilatte hjelpemidler ved eksamen: Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Halmøy: "Sveiseteknikk" kompendium NTNU Institutt for produktutvikling og materialer.AS ESAB: Diverse kompendier på itslearning.Kompendium i liming på BlackBoard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 17.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU