course-details-portlet

TMAS3002 - Ingeniørfaglig systemtenking

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Prosjektledelse. Kvalitetsledelse. Gruppeprosesser. Systemtenkning. Livsløpsanalyser. Oppbygging av tekniske rapporter.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har kunnskap innen helhetlig systemtenkning Kandidaten har kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid. Kandidaten har kunnskap om kvalitetsledelse. Kandidaten har kunnskap om samhandlingsmetodikk og gruppedynamikk. Ferdigheter Kandidaten kan arbeide tverrfaglig med andre ingeniører i utviklingsprosesser generelt og i samhandlingsmetodikk spesielt. Kandidaten skal kunne bygge opp og skrive tekniske rapporter og innhente litteratur til slike. Generell kompetanse Kandidaten har utviklet team-egenskaper Kandidaten skal kunne vurdere bærekraftige løsninger og miljø og samfunnsmessige konsekvenser gjennom å anvende livsløpsanalyser. Kandidaten kan formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU, Trondheim, eller studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU