TMAS2012 - Sanitær og husbygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Sanitærteknikk:
Grunnleggende anvendelse av lover om strømning i vann- og avløpsledninger.
Dimensjonering av vann- og avløpsledninger ifølge forskriftene.
Ledningsføringer for vann, avløp og drenasje.
Utvendige ledninger og utstyr med tilknytning mot offentlig nett.
Varmtvannsforsyning.
Pumpesystemer tappevann og avløpsvann.
Plassering og bruk av sanitærutstyr.
Kort innføring i oppmåling og nivellering.

Husbygging:
Enkel bygningsfysikk.
Materialer og komponenter i byggeprosessen.
Konstruksjon av grunnmur, vegger, golv og tak samt
våtrom og andre spesialrom.
Konstruksjon og beskrivelse av grøfter, kummer og drenasje.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om sanitærteknikk og husbyggingsteknikk med hovedvekt på skandinavisk og norsk byggetradisjon samt norsk regelverk og norske standarder.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne dimensjonere og konstruere sanitæranlegg i bygg. Videre skal kandidaten kunne kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i bygge bransjen omkring bygningsfysikk, bygningsdeler og byggeprosess.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha innsikt i muligheter og begrensninger ved valg av løsninger innenfor faget og videre kunne formidle dette til ulike målgrupper både innenfor og utenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.
En tar sikte på å få til et kurs i nivellering.
Mulig(e) besøk på bygge og bedrifter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk prosjekt
  • Obligatoriske ekskursjoner og annen praktisk aktivitet
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.
2/3 av utleverte øvinger må være godkjent.
Ekskursjoner og annen praktisk aktivitet er obligatorisk.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Leif Stensaas: Sanitærteknikk.
Normalreglementet for sanitæranlegg.
SINTEF Byggforsk: Håndbok 53 Trehus. Eventuelt utdelt materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.