TMAS2004 - Prosjektoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Tema for prosjektarbeidet skal være sentralt for studieretningen «Drifts- og
vedlikeholdsteknikk».

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet drifts- og vedlikeholdsteknikk.
Fordypningen går bl.a. ut på å innhente kunnskap gjennom kontakt med næringsliv/forvaltning, litteraturstudier og annet kildesøk for så å kombinere dette med egen kunnskap.

Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre et prosjektarbeid med utarbeidelse av prosjektplan, systematisk bearbeiding av faglig informasjon samt skrive en prosjektrapport i henhold til programmets prosjektmanual.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av bacheloroppgaven innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppebasert prosjektarbeid med minimum 2, maksimum 4 studenter i hver gruppe, med veiledning fra NTNU.
Prosjektgruppen skal selv foreslå oppgavetekst med nærmere beskrivelse i en forprosjektrapport. Forprosjektrapporten legges frem for veileder for vurdering. Godkjent forprosjektrapport er å anse som oppgavetekst som legges til grunn for sensur.
Det forventes at studentene i prosjektarbeidet selv aktivt bruker egen kunnskap og samtidig søker ny og videre kunnskap.
Prosjektgruppen skal selv ta initiativ til å inngå samarbeide med en bedrift om oppgavegjennomføring. Prosjektgruppe som ikke selv finner bedrift å samarbeide med skal ta kontakt med emneansvarlig for å etablere en oppgave internt på NTNU.

Samarbeidsbedrift skal godkjennes av emneansvarlig/veileder i NTNU.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjektrapport
  • Månedlig statusrapport

Mer om vurdering

Prosjektgruppa skal levere forprosjektrapport og månedlig statusrapport til veileder for vurdering.
Emneansvarlig legger ut godkjente rapportskjema ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE

Innlevering
27.04.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.