TMAK2006 - Materialteknologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Krystallografi (miller indekser og krystallplan)
Binære fasediagrammer (oppbygning og anvendelse)
Fasetransformasjoner (kinetikk)
Avanserte konstruksjonsmaterialer (rustfrie stål, aluminium, titan, superlegeringer, kompositter)
Resirkulering av materialer
Bruddmekanikk og utmatting
Sveising av ulike legeringer og påvirkning av materialegenskaper
Destruktive og ikke-destruktive karakteriseringsteknikker (røntgendiffraksjon, elektronmikroskopi, ultralyd etc.).

Læringsutbytte

Kunnskap

- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om krystallografi.
- Kandidaten har kunnskap om oppbygning og anvendelse av binære fasediagrammer.
- Kandidaten har kunnskap om egenskaper og anvendelser av utvalgte avanserte konstruksjonsmaterialer.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruddmekanikk og utmatting.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om sveising av ulike legeringer og påvirkning av materialegenskaper.
- Kandidaten har kunnskap om utvalgte destruktive og ikke-destruktive karakteriseringsteknikker for materialer.

Ferdigheter

- Kandidaten kan anvende binære fasediagrammer for å beregne mengde og sammensetning av strukturelementer ved ulike varmebehandlinger.
- Kandidaten kan gjennomføre laboratoriearbeid innen testing og karakterisering av materialer, og kan dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter.
- Kandidaten kan anvende dataverktøyet Python for numeriske beregninger for utvalgte problemstillinger innen materialteknologi.
- Kandidaten kan anvende dataverktøyet CES Edupack på et middels avansert nivå.

Generell kompetanse

- Kandidaten kan gjennomføre enkle prosjekt innen materialteknologi i gruppe.
- Kandidaten kan formidle prosjektarbeid innen materialteknologi skriftlig og muntlig.
- Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved bruk og resirkulering av materialer, og ved inspeksjon av utstyr og konstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatoriske prosjekt

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: mai/juni.

Utsatt eksamen kan bli muntlig.

 

6 av 8 øvinger må være godkjent.

 

Alle laboratorieoppgaver må være godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, Materialteknologi eller Olje- og gassteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014.

Utdelt litteratur

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2001 4.0 01.09.2017
TMAK2004 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.12.2017 09:00 Hall A , D7 , Datasal 10349
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.