course-details-portlet

TMA4320 - Introduksjon til vitenskapelige beregninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Kurset består av to jevnstore deler, en teoretisk og en beregnings-orientert. Den teoretiske delen gir en en introduksjon til numerisk matematikk og forbereder studentene for den beregningsorienterte delen, som består av tre obligatoriske prosjekter, hentet fra fysikk,
biofysikk og matematikk. Aktuelle temaer for forelesningene kan være metoder for beregning av integraler, løsning av systemer av
differensial og algebraiske ligninger og egenverdi-beregninger.

Læringsutbytte

Studenten som møter alle læringsmålene for kurset skal kunne: (1) formulere enkelte problemer fra fysikk og biofysikk matematisk; (2) forklare og bruke enkelte beregningsmetoder til å løse disse problemer numerisk; (3) implementere utvalgte numeriske algoritmer på en datamaskin; (4) foreta en kritisk vurdering av resultatene; (5) kommunisere dette i form av en skriftlig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det vil bli gitt 3 obligatoriske oppgaver. Disse vil bli vurdert og resultatet inngår i sluttkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2501 3.7 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen (1) 70/100 C 24.05.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL271 Sluppenvegen 14 8
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 45
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 73
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 C 10.08.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 8
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Digital exam - using NTNU computers.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU