TMA4320 - Introduksjon til vitenskapelige beregninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Kurset består av to jevnstore deler, en teoretisk og en beregnings-orientert. Den teoretiske delen gir en en introduksjon til numerisk matematikk og forbereder studentene for den beregningsorienterte delen, som består av tre obligatoriske prosjekter, hentet fra fysikk,
biofysikk og matematikk. Aktuelle temaer for forelesningene kan være metoder for beregning av integraler, løsning av systemer av
differensial og algebraiske ligninger og egenverdi-beregninger.

Læringsutbytte

Studenten som møter alle læringsmålene for kurset skal kunne: (1) formulere enkelte problemer fra fysikk og biofysikk matematisk; (2) forklare og bruke enkelte beregningsmetoder til å løse disse problemer numerisk; (3) implementere utvalgte numeriske algoritmer på en datamaskin; (4) foreta en kritisk vurdering av resultatene; (5) kommunisere dette i form av en skriftlig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det vil bli gitt 3 obligatoriske oppgaver. Disse vil bli vurdert og resultatet inngår i sluttkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2501 3.7 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.