course-details-portlet

TMA4120 - Matematikk 4K

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Komplekse funksjoner, kompleks integrasjon, Laurentrekker og residueregning. Laplacetransformasjon og løsning av ordinære differensial- og integralligninger. Fourierrekker, Fouriertransformasjon og løsning av lineære partielle differensialligninger.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra kompleks funksjonsteori, teorien for Fourierrekker, Fouriertransformasjonen
og Laplacetransformasjonen. Spesielt i forbindelse med løsning av ordinære og partielle differensialligninger.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om kompleks funksjonsteori, integraltransformasjoner og differensialligninger til å formulere og løse problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Karakter i emnet baseres på en skriftlig avsluttende eksamen (100%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2104 7.5
SIF5012 7.5
MA2105 3.7 01.09.2009
TMA4122 3.7 01.09.2009
TMA4123 3.7 01.09.2009
TMA4125 3.7 01.09.2009
TMA4130 3.7 01.09.2009
TMA4135 3.7 01.09.2009
TMA4106 3.7
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 02.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL238 Sluppenvegen 14 7
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 19
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU