course-details-portlet

TMA4120 - Matematikk 4K

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Komplekse funksjoner, kompleks integrasjon, Laurentrekker og residueregning. Laplacetransformasjon og løsning av ordinære differensial- og integralligninger. Fourierrekker, Fouriertransformasjon og løsning av lineære partielle differensialligninger.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra kompleks funksjonsteori, teorien for Fourierrekker, Fouriertransformasjonen og Laplacetransformasjonen. Spesielt i forbindelse med løsning av ordinære og partielle differensialligninger. 2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om kompleks funksjonsteori, integraltransformasjoner og differensialligninger til å formulere og løse problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter i emnet baseres på en skriftlig avsluttende eksamen (100%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2104 7.5
SIF5012 7.5
MA2105 3.7 HØST 2009
TMA4122 3.7 HØST 2009
TMA4123 3.7 HØST 2009
TMA4125 3.7 HØST 2009
TMA4130 3.7 HØST 2009
TMA4135 3.7 HØST 2009
TMA4106 3.7 HØST 2020
TMA4111 3.7 HØST 2022
TMA4121 3.7 HØST 2022
MA2106 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.11.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 4
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 67
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 79
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 93
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 9
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU