course-details-portlet

TM8101 - Pålitelighetsanalyse av informasjons- og kommunikasjonssystem

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2013/2014

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2014.

Emnet omhandler modellering ved hjelp av tilstandsdiagram og stokastiske Petrinett. Modellering av system med distribusjon, feiltoleranse og samarbeidende programvareobjekter. Ulike modellerings- og analysemetoder og deres anvendelighet ved ulike problemstillinger. Analysemetoder for systemer modellert ved hjelp av tilstandsdiagram/Markovmodeller herunder: systemtider, rate av (sjeldent inntreffende) systemhendelser, måling av intervalltilgjengelighet og pålitelighetsgarantier, trunkering av tilstandsrom. Pålitelighetssimulering med teknikker for å fremprovosere sjeldne hendelser som "importance sampling" og "splitting".

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) En god innsikt i muligheter, metoder og utfordringer innen modellering, analyse og dimensjonering av pålitelighet i informasjon- og kommunikasjons-teknologiske (IKT) system, hvor både maskin-, programvare og nett inngår.
2) Dybdekunnskap på å beherske forhold som er spesifikke innen (høy-)pålitelige systemer så som sjeldent forkommende hendelser, beslutning på grunn av få observasjoner og håndtering av store ustrukturerte tilstandsrom.
3) Basiskunnskap om simulering av sjeldne hendelser.

B. Ferdigheter:
1) Beherske terminologi og begrepsdannelse innen pålitelighetsområdet.
2) Kunne etablere modeller for kommunikasjons-teknologiske (IKT) system ved hjelp av kontinuerlig tid, diskret tilstandsrom Markov modeller og stokastiske Petrinet (Stochastic Activity Networks).
3) Beherske tilnærmede analyseteknikker med trunkering av store tilstandsrom.
4) Beherske approksimative analysemetoder for å finne korttidsmål som fordeling av intervallutilgjengelighet.

C. Generell kompetanse:
1) Bedret innsyn i anvendelses- og økonomi-aspekter knyttet til pålitelighet av IKT system

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier/interaktive forelesninger, hvor det forusettes at studentene har satt seg inn i temaet på forhånd. Frivillige øvinger. Dersom kun norsk/skandinavisktalende studenter følger kurset, vil den muntlige delen av undervisningen bli gitt på norsk. Ved flere enn 4 eksamensoppmeldte vil det bli vurdert å avholde skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Karakterregel er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Tidskrifts-, konferanseartikler o.a. Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE5933 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Databehandling
  • Datateknikk
  • Informasjonssystemer
  • Informatikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telekommunikasjon
  • Telematikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU