TLOG2004 - Driftslogistikk og risikostyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Driftslogistikkens målsetting og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi. Terminologi innen vedlikehold og risikostyring. Levetidsfordelinger, tilgjengelighet og feilmekanismer. Grunnleggende risiko- og pålitelighetsanalyser. Innføring i pålitelighetsteknikk. Aktuelle vedlikeholdskonsepter og metoder. Reservedelsstyring og -beredskap.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten skal se sammenhenger mellom logistikk, vedlikehold og risiko.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om vedlikeholdsteknikk og risikostyring.

Ferdigheter:
- Kandidaten har opparbeidet ferdigheter som gjør at han/hun kan samarbeide effektivt med spesialister innen vedlikholdsteknikk og risikostyring.

Generell kompetanse:
- Kandidaten har forståelse og innsikt i hvilken betydning en effektiv driftslogistikk har for bl.a. konkurransekraft, økonomi, helse, miljø og sikkerhet.
- Kandidaten kan formidle og kommunisere ulike problemstillinger og løsninger innen fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.

Krav om minimum en 1 godkjent øving.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU, Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.06.2018 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.