TKP4160 - Transportprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Generaliserte likninger for impuls-, masse- og varme-transport. Laminær og turbulent strømning, laminære og turbulente grensesjikt. Stasjonær og ikke-stasjonær diffusjon i fortynnede og konsentrerte fluider og i ulike geometrier. Ficks og Stefan-Maxwells likninger, multikomponent diffusjon. Masseoverføringsmodeller. Simultan masse- og varmeoverføring og overføringsanalogier. Innføring i Matlab.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Generaliserte likninger masse, impuls og varme.
- Reynolds og Gauss teoremer.
- Diffusjon kombinert med konvektiv transport.
- Film- og penetrasjonsmodellene for masse og varmeoverføring.
- Stefan-Maxwells likninger og enkel multikomponent diffusjon.
- Bruke og forenkle de generaliserte likninger for masse, impuls og varme for spesifikke eksempler.
- Formulere praktiske problemstillinger i liknings form.
- Løse det framkomne sett av likninger enten analystisk eller numerisk.
- MatLab-programmering på nivå av løsning av differensiallikninger og partielle differentiallikninger vha diskretisering.
- Numerisk integrasjon vha Runge Kutta og finite difference diskretisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene er delvis basert på bruk av Matlab.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og obligatoriske øvinger 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Jakobsen, H. A.: Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows, SPRINGER, 2nd edition, 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8904 7.5 01.09.2010
SIK2063 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 15.12.2017 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.