course-details-portlet

TKP4160 - Transportprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Generaliserte likninger for impuls-, masse- og varme-transport. Laminær og turbulent strømning, laminære og turbulente grensesjikt. Kort introduksjon til reologi og ikke-Newtonske fluider for biologiske systemer. Stasjonær og ikke-stasjonær diffusjon i fortynnede og konsentrerte fluider og i ulike geometrier. Ficks og Stefan-Maxwells likninger, multikomponent diffusjon. Masseoverføringsmodeller. Simultan masse- og varmeoverføring og overføringsanalogier. Innføring i Matlab.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: - Generaliserte likninger masse, impuls og varme. - Reynolds og Gauss teoremer. - Diffusjon kombinert med konvektiv transport. - Film- og penetrasjonsmodellene for masse og varmeoverføring. - Stefan-Maxwells likninger og enkel multikomponent diffusjon. - Bruke og forenkle de generaliserte likninger for masse, impuls og varme for spesifikke eksempler. - Formulere praktiske problemstillinger i liknings form. - Løse det framkomne sett av likninger enten analystisk eller numerisk. - MatLab-programmering på nivå av løsning av differensiallikninger og partielle differentiallikninger vha diskretisering. - Numerisk integrasjon vha Runge Kutta og finite difference diskretisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forventet arbeidsmengde er tre timer med forelesninger, to timer med øvninger og sju timer med selvstudium per uke. Øvingene er obligatoriske og delvis basert på bruk av Matlab. Totalbelastningen i faget er 200 timer fordelt på forelesninger (40%) og prosjekter/selvstudium (60%).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Det er totalt 6 øvinger/prosjekter, alle er obligatoriske. Disse øvingene må være bestått for å få adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Jakobsen, H. A.: Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows, SPRINGER, 2nd edition, 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2063 7.5
KP8904 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 19
DI171 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU