course-details-portlet

TKJ4215 - Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene et grunnlag i statistisk termodynamikk med eksempel fra kjemi og biologi: entropi og Boltzmanns fordelingslov, gittermodeller for væsker og blandinger, fri energi, partisjonsfunksjoner, kjemisk likevekt, kinetikk og transportprosesser, elektrokjemi, intermolekylære krefter, adsorpsjon, faseoverganger, katalyse og polymerer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for grunnleggende begrep og prinsipper innen statistisk termodynamikk.
 • Bruke gittermodeller for å studere grunnleggende fenomener innen kjemi og nanovitenskap.
 • Formulere egne modeller basert på de grunnleggende prinsippene innen statistisk termodynamikk.

Ferdigheter:

 • Bruke Python-programmering til å løse oppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatoriske programmeringsøvinger i Python.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

K. A. Dill & S. Bromberg, Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Chemistry and Biology, Garland Science, 2nd ed., 2011.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Molekylær biofysikk
 • Termodynamikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemi
 • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 41
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU