course-details-portlet

TIØ4330 - Idésøk og markedsundersøkelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Foruten innføring i markedsundersøkelser og markedsføring skal emnet gi en innføring i hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet i teknologibaserte ideer. Videre skal det gjennomføres søk etter ideer i teknologimiljøer. Ideene skal bearbeides og analyseres fram mot en syretestrapport.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er tilgjengelig for studenter ved MIENTRE og Master i entreprenørskap. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: - Generell kunnskap om idésøk og markedsundersøkelser - Spesifikk kunnskap om sentrale utfordringer ved kommersialisering av teknologi - Spesifikk kunnskap i forhold til å vurdere kommersialiseringspotensialet til teknologibaserte forretningsideer i tidlig fase. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: - Vurdere og analysere potensielle forretningsideer - Vurdere og analysere kommersialiseringspotensialet til ulik teknologi - Vurder og analysere forretningsideers markedsforhold - Vurdere og analysere forretningsideers organisatoriske forhold - Vurdere og analysere forretningsideers økonomiske potensialer og finansiering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger i form av å evaluere teknologibaserte ideer i en syretest. Samlet vurdering av deltagelse i mulighetsanalyser og et individuelt arbeid. 

Obligatoriske aktiviteter

  • IDESØK

Mer om vurdering

Emnet har mappeevaluering. Karakteren settes på grunnlag av et avsluttende refleksjonspaper (40%) og skriftlige øvinger i form av syretester (60%). Delene angis i %-poeng mens sluttkaraktere er bokstavkarakter. Ved frivillig gjentak må alle delene tas på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur gis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU