course-details-portlet

TIØ4330 - Idésøk og markedsundersøkelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Foruten innføring i markedsundersøkelser og markedsføring skal emnet gi en innføring i hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet i teknologibaserte ideer. Videre skal det gjennomføres søk etter ideer i teknologimiljøer. Ideene skal bearbeides og analyseres fram mot en syretestrapport.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er tilgjengelig for studenter MIENTRE og Master i entreprenørskap.
Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om idésøk og markedsundersøkelser
- Spesifikk kunnskap om sentrale utfordringer ved kommersialisering av teknologi
- Spesifikk kunnskap i forhold til å vurdere kommersialiseringspotensialet til teknologibaserte forretningsideer i tidlig fase.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Vurdere og analysere potensielle forretningsideer
- Vurdere og analysere kommersialiseringspotensialet til ulik teknologi
- Vurder og analysere forretningsideers markedsforhold
- Vurdere og analysere forretningsideers organisatoriske forhold
- Vurdere og analysere forretningsideers økonomiske potensialer og finansiering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger i form av å evaluere teknologibaserte ideer i en syretest. Samlet vurdering av deltagelse i mulighetsanalyser og et individuelt arbeid. Karakteren settes på grunnlag av et avsluttende refleksjonspaper (40%) og skriftlige øvinger i form av syretester (60%).

Obligatoriske aktiviteter

  • IDESØK

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur gis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU