TIØ4250 - Entreprenørskap - Venture CUP

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette kurset omhander forretningsmetoder og analyser som entreprenører og innovatører trenger for å lykkes. Gjennom å delta i kurset får studentene en innføring og praktisk trening i verktøy for iverksettelse av nye bedrifter gjennom deltakelse i oppstarten av virkelige forretningsidéer. Studentene får også muligheten til å delta i forretningsplankonkurransen Venture Cup og trekke kunnskap fra den bredt sammensatte staben som er tilknyttet konkurransen.
Kursets faglge innhold kan summeres opp i punktene:
- Evaluering av forretningsideer
- Utvikling av forretningsplaner
- Kundeverdi og markedsundersøkelser
- Konkurrent- og branjeanalyser
- Forretningsmodeller og organisering
- Beskyttelse av intellektuell eiendom
- Grunnleggende økonomianalyser

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er tilgjengelig som et valgbart emne for 5-årige masterstudier i teknologiske fag. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: - Gi innsikt i og forståelse for sentrale problemstillinger knyttet til utvikling av en forretningsidé frem til en kommersiell plan. I arbeidet med disse problemstillingene vil man i praksis arbeide innenfor flere ulike fagområder. Det legges vekt på å skape en helhetlig forståelse av prosessen bak utvikling av en ny bedrift. Selv om konteksten i dette emnet er etablering av nye bedrifter, vil kunnskapen fra emnet og være høyst relevant for innovativ virksomhet i eksisterende bedrifter.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Utarbeide en profesjonell forretningsplan
- Vurdere og analysere et produkt/en tjeneste sitt markedspotensial
- Vurdere og analysere bedrifters forretningsmodeller
- Gjennomføre økonomianalyser.

Emnet vil sammen med TIØ4258 Teknologiledelse og TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling gi særlig interesserte studenter en god faglig dybde innenfor inovasjon og entreprenørskap.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil i hovedsak bli basert på tre faglige aktiviteter - forelesninger, gruppeøvinger og workshops. Gjennom forelesningene vil det faglige innholdet bli presentert for deretter å anvendes i en praktisk sammenheng gjennom arbeid med gruppeøvingene og utarbeidelse av en konkret forretningsplan for en reell forretningsidé.Det er to obligatoriske arbeider i kurset. Det første arbeidet er basert på grunleggende analyser av forretningsidéen og er av formen bestått/ikke bestått. Det andre arbeidet er innleveringen av en full forretningsplan og dette arbeidet utgjør 100% av karakteren i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IØ6025 7.5 01.01.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.