course-details-portlet

TIØ4145 - Finansstyring for foretak

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet drøfter elementer fra finansteori og bruker dem i analyse av operasjonelle og finansielle beslutningsproblemer. Temaområdene inkluderer porteføljeteori, investeringsanalyse og obligasjonsprising (inkludert rentemarkedet), moderne kapitalmarkedsmodeller (CAPM, APT) for prising av reelle og finansielle eiendeler (asset pricing), en videregående analyse av markedsbestemt risikopremie i diskonteringsrenten (spesielt interaksjon mellom investerings- og finansbeslutninger); teori, tester og implikasjoner av markedseffisiens, opsjonsprisingmodeller, faktorer for bestemmelse av optimal kapitalstruktur, utbyttepolitikk og utvalgte temaer som bedriftsrisikostyring og bærekraftig finans.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er obligatorisk i 4. årskurs for de studenter som ønsker å velge fordypning i Investering, finans og økonomistyring ved IØT NTNU. Emnet er obligatorisk for studenter i finansiell økonomi ved ISØ NTNU. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: Kunnskap om verdsetting av finansielle aktiva (obligasjoner, aksjer, derivater). Kunnskap om verdsetting av prosjekter og realaktiva. Hvordan bedriften foretar valg av kapitalstruktur og utbetaling av dividende. Kunnskap om sentrale begreper og utfordringer innenfor bærekraftig finans. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: Emnet gir studentene en grundig forståelse av verdivurderingsmetodene fra moderne finansteori og utvikler studentenes ferdigheter til å bruke denne kunnskapen i praktiske beslutningsproblemer i bedrifter angående investering og finansiering. Andre viktige læringsmål: Studentene skal gjennom øvinger, tilegne seg innsikt de ulike deler av pensum gjennom bruk av reelle data og bruk av regneark. Studentene skal, gjennom et større arbeid, skaffe seg trening i å verdsette et selskap, samt å foreta sensitivitetsanalyser av de inputparametre som er usikre. Studentene skal gjennom gjesteforelesninger se den praktiske nytten av utvalgte deler av pensum.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. For å få gå opp til eksamen må studentene få øvingene godkjent. Detaljerte øvingsregler gis ved semesterstart. Emnet blir undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1022 7.5
SIS1022 7.5
TIØ4146 3.7 HØST 2008
BBOA3010 3.7 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU