TGB4520 - Mineralproduksjon, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Det kan tilbys fordypning innenfor en rekke områder i tilknytning til verdiskapning av mineraler som egnethet av mineralske materialer som byggeråstoffer, teknisk/økonomiske forhold for mineralske forekomster, planlegging av gruver og berganlegg med sikte på økonomisk forvaltning av ressurser, gruvedrift i dagbrudd og under jord, foredling av mineralske ressurser -metodeutvikling - prosess- og produktutvikling.

Læringsutbytte

Ingress:
- Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper:
- Lære vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter:
- Studenten skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Ha vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av hovedoppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Forkunnskapskrav

TGB4246 Gruvedrift VK eller TGB4300 Oppredning VK.

Kursmateriell

Informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4711 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
27.10.2017

Innlevering
19.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.