TGB4212 - Bergmekanikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

Vurdering av bergmassekvalitet, vurdering av insitu spenninger i felt, observasjonell designmetode i tunneldriving, bergmekanikk knyttet til bruk av TBM til å drive tunnel , skråningsstabilitet, kullbryting og storskala vannkraftbergrom, Ground Response Curve, bergsikring utforming, analytisk og numerisk stabilitetsanalyse, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Fokus er lagt på anvendelser av de bergmekaniske prinsippene.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten ha oversikt over områder der bergmekaniske prinsipper brukes for design og stabilitetsanalyse. Studenten skal kunne løse praktiske problemer i forbindelse med anlegg i berg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, ekskursjoner og selvstudie.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjoner

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen som teller 70% og prosjektoppgave 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Eksamen i TGB4210 og TGB4185 eller tilsvarende emner.

Kursmateriell

Kompendier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 D 16.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.