course-details-portlet

TGB4212 - Bergmekanikk, videregående kurs

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Vurdering av bergmassekvalitet, bergmasseresponskurve, den observasjonelle metoden for tunneldriving (NATM), bergmekanikk i TBM tunneler, underjordiske geofare knyttet til høye bergspenninger, bergsikring i vanskelige geologiforhold, analytisk og numerisk stabilitetsanalyse, bergmekanikk i fundamentering, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Det blir lagt vekt på anvendelser av de bergmekaniske prinsippene i fjellanleggprosjekter. Prosjektoppgaver: gruppearbeid, individuelle presentasjoner og en grupperapport.

Læringsutbytte

Studentene har oversikt over områder der bergmekaniske prinsipper brukes for design og stabilitetsanalyse. De lærer seg ferdigheter til å tolke mekaniske fenomener i løpet av undergrunndriving og å utføre stabilitetsanalyse mot optimal design av undergrunnsanlegg. Studenten skal beherske bruk av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering når dette er relevant (RS2 og Examine2D).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, ekskursjon (8 timer) og selvstudie. Studentene arbeider i grupper på store prosjektoppgaver. En felles rapport om gruppeprosjektet leveres. Gruppeprosjektet teller 50 % i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon

Mer om vurdering

For å kunne motta karakter må begge delvurderinger (prosjekter og avsluttende eksamen) være bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4210 Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs og TGB4185 Ingeniørgeologi, grunnkurs eller tilsvarende grunnkurs i bergmekanikk, geoteknikk og ingeniørgeologi.

Kursmateriell

Et kompendium og forelsningsark.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bergteknikk
  • Bergmekanikk
  • Ingeniørgeologi - fjell
  • Gruvedrift
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU