course-details-portlet

TGB4212 - Bergmekanikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjektrapport 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D

Faglig innhold

Vurdering av bergmassekvalitet, bergmasseresponskurve, den observasjonelle metoden for tunneldriving (NATM), bergmekanikk i TBM tunneler, underjordiske geofarer knyttet til høye bergspenninger, bergsikring i vanskelige geologiforhold, analytiske og numeriske stabilitetsanalyser, bergmekanikk i fundamentering, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Det blir lagt vekt på anvendelser av de bergmekaniske prinsippene i fjellanleggprosjekter. Prosjektoppgaver: gruppearbeid, individuelle presentasjoner og en grupperapport.

Læringsutbytte

Studentene har oversikt over områder der bergmekaniske prinsipper brukes for design og stabilitetsanalyse. De lærer seg ferdigheter til å tolke mekaniske fenomener i løpet av undergrunndriving og å utføre stabilitetsanalyse mot optimal design av undergrunnsanlegg. Studenten skal beherske bruk av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering når dette er relevant (RS2 og Examine2D).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, ekskursjon (8 timer) og selvstudie. Studentene arbeider i grupper på store prosjektoppgaver. En felles rapport om gruppeprosjektet leveres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon

Mer om vurdering

For å kunne motta karakter må begge delvurderinger (gruppeprosjekt (50 %) og individuell avsluttende eksamen (50 %)) være bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

TGB4210 Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs og TGB4185 Ingeniørgeologi, grunnkurs eller tilsvarende grunnkurs i bergmekanikk, geoteknikk og ingeniørgeologi.

Kursmateriell

Et kompendium og forelesningsark.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bergteknikk
  • Bergmekanikk
  • Ingeniørgeologi - fjell
  • Gruvedrift
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppebasert prosjektrapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU