TGB4130 - Petrologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Petrologikurset omfatter magmatiske og metamorfe prosesser og bergarter. Geokjemikurset fokuserer på isotopgeokjemi og anvedelse av isotoper til forståelse av alder og opprindelse til magmatiske og metamorfe bergarter. De obligatoriske øvingene benyttes til bergartsmikroskopering (2Ø) og håndstykkepetrografi, tolkning av fasediagrammer og geokjemisk databehandling (1Ø). Det inngår en ekskursjon i emnet.
Mer informasjon blir gitt ved kursets start.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten kunne:

Metamorf petrologi:
Studenten skal kunne forstå og anvende fasediagrammer, inkludert petrogenetiske matriser, kjemografiske projeksjoner og pseudoseksjoner til å tolke mineralreaksjoner og metamorfe PT-forhold i jorda. Studenten skal kunne forstå og kunne gjøre rede for fordeler/ulemper og begrensninger ved de ulike metodene. Studenten skal kunne gjøre rede for metamorfe mafiske bergarter og pelitisike bergarter, inkludert dannelsen av nye mineralselskap men også endringer i mineralkjemi som funksjon av trykk, temperatur og fluidsammensetning.

Magmatisk petrologi:
Studenten skal kunne gi en oversikt over bruk av hoved- og sporelementgeokjemi og isotoper(Rb/Sr, Sm/Nd, U/Pb) for å forstå opprinnelse, alder og utvikling til ulike typer magma. Disse metodene danner så grunnlaget for en innføring i magmatisk aktivitet i ulike tektoniske miljø, med hovedvekt på midthavsrygger og i oseanske og kontinentale subduksjonssoner.

Studenten skal også kunne forstå og anvende de vanligste magmatiske binære og ternære fasediagram og kunne bestemme mineral og smeltemengder ved hjelp av vektstangsregelen ved likevektskrystallisasjon. Videre skal studenten kunne bruke diagrammene til å forutsi både likevektskrystallisasjonsveier og fraksjonert krystallisasjon ut fra en gitt startsammensetning på smelten.

Ved obligatoriske innleveringer i løpet av semestret skal du kunne:

Petrografi/bergartbeskrivelser av metamorfe og magmatiske bergarter via tynnslip og håndstykke. Du skal kunne anvende dine observasjoner til å tolke dannelsen til magmatiske og metamorfe bergarter ved hjelp av magmatiske og metamorfe fasediagrammer.

Etter oppgaven i geokjemi skal studenten kunne gjøre større geokjemiske beregninger via dataverktøy (regneark og kanskje matlab og Cspace), samt tolke signifikansen av resultatet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og feltundervisning. Vurdering skjer på grunnlag av praktiske prøver i øvingsdelen, som skal bestås, for å kunne ta den skriftlige eksamen som teller 100%. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltundervisning
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0513 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 26.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.