course-details-portlet

TFOR0106 - Matematikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, mengdelære, likninger og ulikheter, trigonometri og geometri, funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, differensiallikninger, vektorer, følger og rekker, sannsynlighetsregning.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap - Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn. - Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag. - Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene innen geometri, algebra, funksjoner og differensiallikninger. - Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse. - Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering. Ferdigheter - Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi. - Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning. - Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk. - Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon. Generell kompetanse - Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget. - Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet. - Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:

- Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

- Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.

- Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S' Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas instrument TI-82, Texas Instrument 84 Plus. (Casio 9860GII benyttes i undervisningen).

Obligatoriske arbeidskrav: Det gjennomføres 12 arbeidskrav i løpet av året. 9 valgfrie av disse kreves godkjent

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Realfagskurs 1/2 årig (FTREALFAG)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

  • Sinus forkurs, grunnbok, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
  • coSinus matematikk forkurs, oppgavesamling, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
  • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU