course-details-portlet

TFOR0102 - Fysikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Måleenheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys, bølger, atomfysikk, grunnleggende kjemi og kjernefysikk.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag - Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling - Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger - Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. Ferdigheter - Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger. - Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter. - Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser. - Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten. - Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport. Generell kompetanse - Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking. - Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser. - Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser. - Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk og teoretisk oppgaveløsning individuelt og i grupper, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: - Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2. - Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere. - Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas instrument TI-82, Texas Instrument 84 Plus Obligatoriske arbeidskrav: Det gjennomføres 10 arbeidskrav i løpet av året, derav 2 heldagskrav ("prøveeksamen"). 7 valgfrie av disse kreves godkjent. Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Jerstad, Sletbak og Grimnes: Rom Stoff Tid, forkurs, grunnbok og studiebok. 4. utgave, 1. opplag, Cappelen, 2016. Utlevert materiale

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Forkurs
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 26.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU