course-details-portlet

TFOR0101 - Matematikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, mengdelære, likninger og ulikheter, funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, trigonometri og geometri, eksponential- og logaritmefunksjoner, vektorer, følger og rekker, differensiallikninger, sannsynlighetsregning.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene innen geometri, algebra, funksjoner og differensiallikninger.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:

 • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.
 • Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.
 • Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S
 • Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX-9860GII/III, Casio FX-CG20, Casio FX-CG50, Texas instruments TI-82, Texas Instruments TI-84 Plus. (Casio 9860GII benyttes i undervisningen).

Obligatoriske arbeidskrav: Det gjennomføres 14 arbeidskrav i løpet av året, derav 2 heldagskrav ("prøveeksamen"). 10 valgfrie av disse kreves godkjent.

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

 • Sinus forkurs, grunnbok, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • coSinus matematikk forkurs, oppgavesamling, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Matematikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU