course-details-portlet

TFOR0101 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer Bokstavkarakterer HJELPEMIDD
Prøveeksamen/heldags arbeidskrav - desember 5 timer Bestått/ Ikke bestått
Prøveeksamen/heldags arbeidskrav - mars/april 5 timer Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, mengdelære, likninger og ulikheter, trigonometri og geometri, funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, differensiallikninger, vektorer, følger og rekker, sannsynlighetsregning.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene innen geometri, algebra, funksjoner og differensiallikninger.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har tilfredsstillende regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:

 • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.
 • Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.
 • Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S'
 • Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX-9860GII/III, Casio FX-CG20, Casio FX-CG50, Texas instruments TI-82, Texas Instruments TI-84 Plus. (Casio 9860GII benyttes i undervisningen).

Obligatoriske arbeidskrav: Det gjennomføres 14 arbeidskrav i løpet av året, derav 2 heldagskrav ("prøveeksamen"). 10 valgfrie av disse kreves godkjent.

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (FTFORKURS)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

 • Sinus forkurs, grunnbok, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • coSinus matematikk forkurs, oppgavesamling, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
 • Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Matematikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 20.05.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 60
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 42
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 64
SL238 Sluppenvegen 14 16
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL353 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Prøveeksamen/heldags arbeidskrav - desember 13.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
S3 Sentralbygg 1 0
H3 Datasal Gorg (414) Høgskoleringen 3 0
H3 Datasal Vembi (424) Høgskoleringen 3 0
H3 Datalab 524 (Fraggle) Høgskoleringen 3 0
H3 Rom 521(Sprokkit) Høgskoleringen 3 0
R73 Realfagbygget 0
Vår ORD Prøveeksamen/heldags arbeidskrav - mars/april 04.04.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL355 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 45
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 72
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 38
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 34
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 55
SL238 Sluppenvegen 14 17
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL325 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU