course-details-portlet

TFE4595 - Electronic Systems Design, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75Sp fra ei liste publisert ved semesterstart.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten skal ved gjennomføring av emnet få dybdekunnskap innen to utvalgte tema innen Elektronisk systemdesign og innovasjon.
FERDIGHETER: Emnet skal gi studenten ferdigheter innen de valgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene kan være forelesninger, seminarer og selvstudium. Hvert tema har en egen plan. Begge tema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge tema gjentas.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektroteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 69
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU