TFE4535 - Nanoelektronikk og fotonikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3.75 SP.
Aktuelle tema:
TFE12 Avanserte metoder i optikk.
TFE13 Fotoniske komponenter.
Andre tema kan være aktuelle og vurderes sammen med veileder på prosjektet.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en grundig forståelse av avanserte fotoniske komponenter og materialer, samt kunnskap om nya matematiske metoder før å analysere og simulere fotoniske systemer.

Kunnskaper:
- forstå matrise-formulering av periodiske strukturer
- forstå Bloch-formalisme for beskrivelse av materialer
- kjenne til metamaterialer
- kjenne til tetthetsmatrise og relaksasjonsfenomen
- forstå ikke-lineære fenomener
- kjenne til ultraraske fenomener
- forstå prinsippene og virkemåten til utvalgte, fotoniske komponenter

Ferdigheter:
- kombinere tidligere ervervet kunnskap om ferdigheter i optikk, elektromagnetisk dynamikk og matematikk med ny teori til å løse praktiske problem stillinger innen fotonikk
- bruke dataverktøy (Matlab) til visualisering av viktige begreper og løsning av oppgaver innen fotonikk.

Generell kompetanse:
- samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave
- presentere resultater av prosjektoppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene kan være forelesninger, seminarer og selvstudium. Begge tema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge tema gjentas.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4710 7.5 01.09.2007
TTT4705 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.