course-details-portlet

TFE4204 - Sensorsystemer - design 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Design og praktisk utvikling av et optimalisert sensorsystem. Optimaliseringen blir avhengig av prosjekttype og kan gjelde: energiforbruk, komponenter, størrelse, innpakning , masseproduksjon, produksjonskostnader, funksjon, brukergrensesnitt osv. Utvikling av en sensorsystemprototyp ved bruk av nødvendige verktøy som: simuleringsverktøy og/eller spesialisert programvare og utvalgte arbeidsmetoder. Praktisk realisering av et optimalisert sensorsystem; Planlegging og dokumentering av prosjektarbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:- ha avansert kunnskap innenfor design og optimalisering av sensorsystemer og meget spesialisert innsikt i en gitt problemstilling innen sensormåleteknikk- kunne anvende kunnskap på å lage et optimalisert sensorsystemFerdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:- kunne designe og bygge et optimalisert sensorsystem etter definerte krav.- kunne dokumentere et prosjekt ifølge spesifiserte retningslinjer.Generell kompetanseKandidaten kan:- analysere et teknologiproblem og deretter velge optimale løsninger, planlegge, gjennomføre og dokumentere prosjektet.- formidle resultater av omfattende selvstendig arbeid.- kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor design av optimaliserte sensorsystemer, både med spesialister og til allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på bakgrunn av innlevert rapport 40% og videopresentasjon 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Karakter A-F. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TFE4202 – Sensorsystemer – design 1.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU