TFE4177 - Halvlederfysikk med lab

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en detaljert innføring i de viktigste klasser av elektroniske halvlederkomponenter. Følgende tema behandles: p-n overganger, metall-halvleder kontakter, dioder og felteffekt transistorer. Emnet gir også en innføring i utvalgte deler av halvlederprosessering i renrom, som fotolitografi, etsing og metallisering.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grundig innsikt i prinsipp og virkemåte for de viktigste typer av elektroniske halvlederkomponenter, basert på god fysisk forståelse av ladningstransport i halvledere.

Emnet skal gi studentene kunnskap om:
- utvalgte deler av teknologiske prosesser for fremstilling av halvlederkomponenter og integrerte kretser
- ladningstransport i p-n overganger og metall-halvleder kontakter
- prinsippene for felteffekt transistorer.

Emnet skal gi studentene ferdigheter til:
- å beregne spenningsforhold og strømstyrker i eksisterende elektroniske halvlederkomponenter under ulike forspenningsbetingelser
- å sette opp og analysere kretsmodeller for felteffekt transistorer
- å sette seg inn i virkemåte og teknologi for fremstilling av nye og fremtidige halvlederbaserte elektroniske komponenter
- å gjøre fotolitografi og enkel prosessering av halvledere i renrom, samt gjøre karakterisering med utvalgte teknikker.

Emnet skal gi studentene generell kompetanse:
- på bruk av ervervede ferdigheter i matematikk, statistikk, fysikk og kretsteknikk til kvantitativ analyse av definerte elektroniske systemkomponenter
- til meningsfylte videre studier av elektronisk krets- og systemdesign.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, og laboratorieøvinger i renrom og karakteriseringslab.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

B.G. Streetman and Sanjay Banerjee: Solid State Electronic Devices, 6te opplag (el. senere), Prentice Hall, 2006.
M. Quirk and J. Serda: Semiconductor Manufacturing Technology, Prentice Hall, 2001.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.