TFE4172 - Innføring i halvlederkomponenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende forståelse av elektroniske komponenter, inkl. transistorer og dioder, basert på en elektronfysikktilnærming. Samspill mellom komponenters elektroniske, strukturelle, termiske, og kvantemekaniske egenskaper. Bruk av bestemte elektroniske komponenter for å forklare potensialer, tunnelering og statistiske fenomener. Elektroniske bandmodeller og opprinnelsen til bandgap. PN-overganger og MOSFET transistorer. Enkel innføring i kvantedatamaskiner.

Læringsutbytte

Studentene skal forstå moderne elektroniske komponenter, basert på en enkel faststoffelektronisk tilnærming, inkl. grunnleggende kvantemekanikk. Studentene skal kunne utføre enkle beregninger på enkelkomponenter. Studentene skal forstå relasjonen mellom materialene i komponentene, basert på terminologien som beskriver dem, og moderne komponenter. Dette inkluderer konsept som bandgap, Fermi-Dirac distribusjon og tilhørende termiske og elektroniske egenskaper hos materialer som brukes i dagens komponentteknologi. Det vil bli lagt vekt på likheter i bruk av matematikk mellom elektroniske komponenter og signalbehandling og bølgeledere, og komponentenes rolle i elektroniske systemer. Studentene skal også forstå forskjellen mellom binære datamaskiner og kvantedatamaskiner.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen med 50% og 10 øvinger (arbeider) som hver teller 5 %. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Aktuelle bøker som i hovedsak dekker pensum: Semiconductor Physics and Devices: Basic principles, D.A. Neamen; eller Fundamentals of Solid State Engineering, M.Razeghi; eller Fundamentals of Quantum Mechanics for solid state electronics and optics, C.L. Tang.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Arbeider 5/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.