course-details-portlet

TFE4152 - Design av integrerte kretser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette emnet gjennomgås oppbygning og funksjon for integrerte kretser implementert i CMOS teknologi. Dette inkluderer grunnleggende analoge og digitale byggeblokker, samt modellering av disse ved hjelp av Spice simulatorer. Synkrone sekvensielle kretser og generelle digitale byggeblokker behandles. Maskinvarebeskrivende språk (HDL) benyttes for spesifikasjon og simulering av digitale kretser og systemer. Tematiske deler i emnet inkluderer oppførsel hos MOS transistorer, og enkle analoge kretser. Videre gjennomgås digitale byggeblokker. Grunnleggende prinsipper for konstruksjon gjennomgås. Tema inkluderer CMOS teknologi, MOS-transistorens virkemåte, karakteristiske egenskaper, designparametre, og forenklet utlegg. Statisk og dynamisk analyse av logiske funksjoner inkludert effekt og energiforbruk behandles. Enkle digitale moduler og introduksjon til DAK-hjelpemidler behandles. Gjesteforelesninger fra relevant industri er aktuelt. Obligatorisk prosjektoppgave: Design og verifisering av blandet analoge/digitale kretser som inkluderer enkle synkrone sekvensielle kretser.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten * har detaljert kunnskap om virkemåte for MOSFET transistorer, inkludert småsignal LF-modeller. * har detaljert kunnskap om analoge byggeblokker som strømspeil og grunnleggende forsterkerkoblinger implementert i CMOS. * har kunnskap om virkemåte, for generelle VLSI systemkomponenter for kombinatorikk, aritmetikk og minne. * har forståelse for prinsipper for klokking og aspekter vedrørende system-design for synkrone sekvensielle digitale system. * har forståelse for grunnleggende karakteristika som effektforbruk, energiforbruk, tidsforsinkelse og støymarginer for CMOS byggeblokker. * har detaljert kunnskap om å benytte Spice-basert kretssimulator og maskinvarebeskrivene språk (HDL). B. Ferdigheter: kandidaten * kan redegjøre for virkemåte hos grunnleggende analoge og digitale byggeblokker i CMOS teknologi. * kan kombinere analog/digital funksjonalitet til et system. * kan simulere og modellere analoge og digitale byggeblokker, inkludert sekvensielle kretser. Generell kompetanse: Kandidaten - kan samarbeide i grupper for løsning av praktisk prosjektoppgave. - kan presentere resultater fra en prosjektoppgave i en prosjektrapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudier, obligatoriske øvinger, og prosjektoppgave. Minimum 4 av 6 øvinger må være godkjente for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen teller 70 %, og prosjektopgave 30 %, av endelig karakter.

Minst 4 av 6 øvinger må være godkjente for adgang til eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak av emnet, må alle delvurderinger tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4151 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt elektroteknikk
  • Elektroteknikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU