course-details-portlet

TFE4141 - Design av digitale system 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer A

Faglig innhold

I dette emnet går vi gjennom hvordan komplekse digitale kretser og systemer modelleres og simuleres ved hjelp av maskinvarebeskrivende språk. Det legges vekt på beskrivelser på registeroverføringsnivå (RTL) tilpasset korrekt syntese til integrerte kretser. Videre behandles RTL designmetoder for energieffektivt kretser og for produksjonstest av digitale kretser og system. I emnet inngår labøvinger og semesteroppgave med bruk av FPGA. Tematiske deler i emnet er avansert bruk av maskinvarebeskrivende språk, automatisk og manuell syntese av digitale moduler og komponenter på registeroverføringsnivå, samt avveginger mellom ytelse, energiforbruk og andre funksjonelle og ikkefunksjonelle egenskaper. Innen testproblematikk behandles feilmodeller, testgenerering, feilsimulering, design for testbarhet, selvtest, testkvalitet, og teststandarder.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten -forstår hvordan avanserte egenskaper ved maskinvarebeskrivende språk kan benyttes til design (modellering) av digitale kretser og system. -forstår hvordan funksjonaliteten til digitale kretser og system kan verifiseres ved hjelp av simulering og testbenker. -har spesialisert kunnskap om metoder for høynivå og registernivå syntese av digitale kretser og system. -har detaljert kunnskap om designmetoder som kan benyttes for å gjøre digitale komponenter og system energieffektive og testbare. Ferdigheter: Kandidaten -kan benytte state-of-the-art programvare til modellering av digitale kretser og system ved hjelp av maskinvarebeskrivende språk. -kan skrive testbenker for simulering og verifikasjon av digitale kretser og system. -kan benytte state-of-the-art synteseverktøy til å optimaliserer og oversetter registernivå maskinvarebeskrivelser til digitale kretser og system. -kan designe energieffektive og testbare digitale komponenter og system. Generell kompetanse: Kandidaten -kan samarbeide rundt løsning av praktisk prosjektoppgave. -kan presentere resultater av en semesteroppgave i en prosjektrapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Praktisk/teoretiske øvinger og semesteroppgave i grupper på to eller tre studenter. Alle øvinger samt semesteroppgaven er obligatorisk. Emnet vil bli gitt på engelsk hvis det er internasjonale studenter oppmeldt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må semesteroppgaven tas på nytt, mens øvinger godkjennes i inntil tre år. Et tidligere års semesteroppgave kan i noen tilfeller godkjennes ved søknad til instituttet.

Forkunnskapskrav

God kunnskap om Boolsk algebra og design av kombinatoriske og sekvensielle digitale kretser. Kjenne til bruk av registernivå-språk for beskrivelse av digitale kretser.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Datamaskiner
  • Elektroteknikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 A 20.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 34
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 35
Høst ORD Semesteroppgave 30/100

Innlevering
25.11.2022


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU