TFE4120 - Elektromagnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
Magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
Elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.
Litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med laboppgavene.

Læringsutbytte

Kort beskrivelse
Emne skal gi studentene grundig forståelse av klassisk elektromagnetisme.

Kunnskaper
- Forstå og kunne anvende lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, potensial, Gauss' lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk energi.
- Forstå og bruke lovene i magnetostatikk: Kraftvirkning mellom strømførende ledere, Amperes lov, vektorpotensial, magnetiske materialer og kretser, energi og krefter.
- Se generaliseringen av de elektro- og magnetostatiske lovene til elektrodynamikk: Elektromagnetisk induksjon, Faradays lov, induktans, transformatorer. Forskyvningsstrøm. Maxwells likninger. Litt om elektromagnetiske bølger og retarderte potensial.
- Kjenne til litt om mekaniske bølger og svingninger i forbindelse med laboppgavene.

Ferdigheter
- Forstå de fysiske prinsippene i klassisk elektromagnetisme.
- Kunne løse problemer innen klassisk elektromagnetisme ved hjelp av matematikk og fysisk forståelse.
- Bruke den fundamentale teorien i elektromagnetisme til å se muligheter og begrensninger innen kretsteknikk.
- Se relevansen av elektromagnetisme for beskrivelse av fysiske fenomener og teknologi.

Generell kompetanse
- jobbe individuelt med regneøvinger
- løse enkle laboppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved start av semesteret. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4010 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 24.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.