course-details-portlet

TFE4101 - Krets- og digitalteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til analyse av analoge egenskaper i elementære elektriske og elektroniske kretser samt egenskaper i digitale kretselementer og systemer. Det skal gi grunnlag for å forstå og konstruere enkle kretser og systemer bygget opp ved hjelp av analoge og digitale elektroniske kretselementer. Gjennom eksempler og laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i bruk av grunnleggende laboratorieutrustning og samtidig øving i laboratoriearbeid med journalføring og rapportskriving. Temaer er: Krets-elementer og konvensjoner, Ohms lov, Kirchhoffs lover, analysemetoder for lineære resistive kretser, superposisjon, kapasitans, induktans, egenrespons og tvungen respons for RC- og RL-kretser. Forenklede egenskaper, funksjon og bruk av diode og MOSFET-transistor. Tallsystemer og binær aritmetikk. Boolsk algebra, logiske porter og forenklingsmetoder. Kombinatoriske kretser og enkle minnekomponenter, vipper, tellere, skiftregistre, og enkle aritmetikkretser. Tidsforsinkelse, ytelse, areal og effektforbruk for enkle digitale kretser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten 1. har kunnskap om grunnleggende teori og matematiske lover innen kretsanalyse. 2. kan grunnleggende begreper og resultater fra teori om resistive kretser, enkle kapasitive og induktive kretser samt halvlederkomponenter. 3. kan typiske anvendelser av resistive kretser, enkle kapasitive og induktive kretser, samt halvlederkomponenter. 4. forstår ulike tallsystemer og forstå hvordan binær aritmetikk utføres. 5. kjenner digitale kretselementer og forstår hvordan disse kan brukes til å bygge opp kombinatoriske kretser, aritmetiske kretser og enkle minnekretser. 6. kan Boolsk algebra og ulike forenklingsmetoder som kan benyttes ved design av digitale kretser og systemer. Ferdigheter: Kandidaten kan 1. analysere og designe elektroniske kretser. 2. analysere kretser med halvederkomponenter ved metodene for forenklede lineariserte modeller. 3. anvende Boolsk algebra og forenklingsmetoder til å analysere og konstruere digitale kretser og systemer bygget opp av digitale kretselementer som porter og vipper. 4. kan bruke laboratorieverktøy som voltmeter, amperemeter, oscilloskop og signalgenerator. 5. benytte moderne verktøy og utviklingskort til design av digitale systemer. Generell kompetanse: Kandidaten kan 1. planlegge og gjennomføre eksperimentelle studier. 2. utarbeide klare og tydelige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4100 3.7 HØST 2014
TFE4105 3.7 HØST 2014
TFE4110 7.5 HØST 2014
TFE4112 3.7 HØST 2014
SIE4002 3.7 HØST 2014
SIE4003 3.7 HØST 2014
SIE4005 3.7 HØST 2014
SIE4006 7.5 HØST 2014
TPK4125 2.5 HØST 2017
TTM4190 2.5 HØST 2017
TTT4203 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Datamaskiner
  • Elektroteknikk
  • Teknisk kybernetikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
16.12.2021

Innlevering
16.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 100/100 01.06.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterregel er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU