course-details-portlet

TFE4101 - Krets- og digitalteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til analyse av analoge egenskaper i elementære elektriske og elektroniske kretser samt egenskaper i digitale kretselementer og systemer. Det skal gi grunnlag for å forstå og konstruere enkle kretser og systemer bygget opp ved hjelp av analoge og digitale elektroniske kretselementer.

Gjennom eksempler og laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i bruk av grunnleggende laboratorieutrustning og samtidig øving i laboratoriearbeid med journalføring og rapportskriving.

Temaer er: Krets-elementer og konvensjoner, Ohms lov, Kirchhoffs lover, analysemetoder for lineære resistive kretser, superposisjon, kapasitans, induktans, egenrespons og tvungen respons for RC- og RL-kretser. Forenklede egenskaper, funksjon og bruk av diode og MOSFET-transistor. Tallsystemer og binær aritmetikk. Boolsk algebra, logiske porter og forenklingsmetoder. Kombinatoriske kretser og enkle minnekomponenter, vipper, tellere, skiftregistre, og enkle aritmetikkretser. Tidsforsinkelse, ytelse, areal og effektforbruk for enkle digitale kretser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten
1. har kunnskap om grunnleggende teori og matematiske lover innen kretsanalyse.
2. kan grunnleggende begreper og resultater fra teori om resistive kretser, enkle kapasitive og induktive kretser samt halvlederkomponenter.
3. kan typiske anvendelser av resistive kretser, enkle kapasitive og induktive kretser, samt halvlederkomponenter.
4. forstår ulike tallsystemer og forstå hvordan binær aritmetikk utføres.
5. kjenner digitale kretselementer og forstår hvordan disse kan brukes til å bygge opp kombinatoriske kretser, aritmetiske kretser og enkle minnekretser.
6. kan Boolsk algebra og ulike forenklingsmetoder som kan benyttes ved design av digitale kretser og systemer.

Ferdigheter: Kandidaten kan
1. analysere og designe elektroniske kretser.
2. analysere kretser med halvederkomponenter ved metodene for forenklede lineariserte modeller.
3. anvende Boolsk algebra og forenklingsmetoder til å analysere og konstruere digitale kretser og systemer bygget opp av digitale kretselementer som porter og vipper.
4. kan bruke laboratorieverktøy som voltmeter, amperemeter, oscilloskop og signalgenerator.
5. benytte moderne verktøy og utviklingskort til design av digitale systemer.

Generell kompetanse: Kandidaten kan
1. planlegge og gjennomføre eksperimentelle studier.
2. utarbeide klare og tydelige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4100 3.7 01.09.2014
TFE4105 3.7 01.09.2014
TFE4110 7.5 01.09.2014
TFE4112 3.7 01.09.2014
SIE4002 3.7 01.09.2014
SIE4003 3.7 01.09.2014
SIE4005 3.7 01.09.2014
SIE4006 7.5 01.09.2014
TPK4125 2.5 01.09.2017
TTM4190 2.5 01.09.2017
TTT4203 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 2

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Datamaskiner
  • Elektroteknikk
  • Teknisk kybernetikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 31.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU