course-details-portlet

TF201307 - Drift og vedlikehold av skip

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

IMO

Internasjonalt og nasjonalt regelverk

ISM - Koden Revisjonsgjennomføring

Vedlikeholdsfilosofi

Vedlikeholdsplanlegging

Drifts og Vedlikeholdsøkonomi

Reservedels- og vedlikeholdssystem

Planlegging og gjennomføring av verkstedopphold

Betjene fjernkontroller for framdriftsanlegg og maskinsystemer og -funksjoner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen drift og vedlikehold av skip i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjonene "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og "Navigering på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjonene "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået" og "Navigering på ledelsesnivået"

ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til drift og vedlikehold av skip

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kjenne til institusjoner som kontrollerer skipsets drift, regelverk og klassekrav

kunne tilpasse opplegg for drift og vedlikehold av skip til ISM kodens krav

gjøre rede for sammenhengen mellom målsetting til rederiet og skipets vedlikeholdsstrategi

demonstrere ferdigheter i å bruke oppgavestyring og styring av arbeidsbyrde

kjenne til og demonstrere ferdigheter i å bruke effektiv ressursstyring

kjenne til og demonstrere ferdigheter i å anvende metoder for beslutningstaking

kjenne til og demonstrere ferdigheter i anvendelse av vedlikeholdssystem

kjenne til og demonstrere forståelse av de operasjonelle prinsipp for skipets framdriftsmaskineri og hjelpemaskineri

Læringsutbytte - Kompetanse:

være bevisst miljømessige, etiske og økonomisket konsekvenser av maritim virksomhet i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evner å realisere den kunnskapen gjennom sitt virke til sjøs

kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og øvinger, øvinger i bruk av databaserte verktøy 

Obligatoriske arbeidskrav:

3 obligatoriske innleveringer.
Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Ikt-verktøy skal benyttes i løsningene. Godkjente innleveringer gir adgang til første ordinære eksamen, samt første ny og utsatt eksamen. Ved neste ordinære eksamen, må nye obligatoriske oppgaver innleveres. Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse med gruppebesvarelse:Til eksamen skal gruppebesvarelsen tas med og vedlegges den individuelle besvarelsen. Hvis studenten venter til neste ordinære slutteksamen, må ny gruppeoppgave besvares, innleveres og godkjennes. Emner/Tema med krav om deltakelse:Deltakelse prosent oppgis for hvert enkelt Tema som har slike krav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Odd Jarl Borch: Fartøyledelse og kontroll av skipets drift,utgave 1. ISBN:9788245020908
Klaas Van Dokkum: Ship Knowledge,8th edition
ISBN:978-90-7150025-1
Tranvåg, Jørn: ISM - Koden - internrevisjon, Kompendium - HiÅ (2004), 8
Tranvåg, Jørn: Vedlikeholds- og Reservedelsstyring, Kompendium HiÅ (2002), 9
Midthaug/Tranvåg: Styring av verkstedsopphold, Kompendium HiÅ (1996), 7

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 03.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU