course-details-portlet

TET4525 - Elektrisk energiteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fordypningsemnet vil bestå av to tema à 3,75 studiepoeng. Valg av tema skjer i samråd med faglærer for det valgte fordypningsprosjektet. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for elkraftteknikk. Dersom fordypningsprosjektet er av en slik karakter at det gir faglig begrunnelse for å velge tema fra andre fagmiljø ved NTNU, kan dette tillates under forutsetning om at det er praktisk gjennomførbart.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha dybdekunnskap om de tema som utgjør studentens fordypningsemne.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne bearbeide aktuelle problemstillinger innenfor elektrisk energiteknikk på en vitenskapelig og teknisk faglig måte. Dette gjelder spesielt problemstillingene studenten skal arbeide med i fordypningsprosjekt og masteroppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier. Enkelte tema har obligatoriske regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen i det enkelte tema gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar temaet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger/laboratorieoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU