TET4200 - Marine og offshore elektroinstallasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Bruk av elektrisk kraft i offshore installasjoner både på havoverflaten og havbunnen for produksjon av olje og gass. Kraftproduksjon, dynamisk modellering av roterende maskiner, kortslutningsberegninger, oppstart av store motorer, kabelmodeller og subsea kabelnett. Motorer og høyspenningskomponenter for bruk på havbunnen. Elektrisk oppvarming av rørledninger. Offshore kraftnett.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- ha oversikt over bruksområder for elektrisk energi i offshore installasjoner både på overflaten og havbunnen.
- kunne dynamisk modellering av roterende maskiner.
- kunne metodikk for kortslutningsberegninger og vurdering av kortslutningsytelser.
- kjenne problemstillingene knyttet til oppstart av store motorer i svake nett.
- kunne modeller for kabler i subsea kabelnett.
- kjenne oppbygging av høyspenningskomponenter for bruk på havbunnen.
- vite hvordan elektrisk energi benyttes til røroppvarming.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne designe, konstruere og analysere marine kraftsystemer, med vekt på kraftsystem i installasjoner for produksjon av olje og gass, prosessinstallasjoner på havbunnen for olje- og gassbehandling og offshore kraftnett for overføring av elektrisk energi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Analyse av marine kraftsystem ved bruk av egnet simuleringsverktøy.
Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og prosjekt 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4290 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 28.05.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 25/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.