TET4165 - Lys og belysning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Strålingsfysiske begreper, øyets reaksjon på lysstråling, lystekniske begreper og enheter, de fotometriske grunnlover, øyet og synsfaktorene, fremstilling av lys, farger, lyskilder, lysarmaturer, kvalitetskriterier, metoder for beregning av lysanlegg, belysningssystemer, måleutstyr og målemetoder, vei- og tunnelbelysning, dagslys som lyskilde.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- de grunnleggende lystekniske begrepene, sammenhengen mellom fysiske og lystekniske størrelser, og de fotometriske grunnlovene
- gjøre rede for øyets grunnleggende virkemåte
- gjøre rede for aktuelle lyskilder og deres virkemåte
- gjøre rede for aktuelle krav og planleggingskriterier for lysanlegg inne og ute
- grunnleggende reflektorkonstruksjon
- gjøre rede for dagslysets innvirkning på belysning i bygninger

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- planlegge enkle lysanlegg
- utføre lysberegninger etter virkningsfaktor- og punktmetoden

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Hans-Henrik Bjørset, Eilif H. Hansen: Lysteknikk (siste utgave).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1055 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00 E2 , KJL2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.