course-details-portlet

TET4110 - Elektriske maskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i oppbygging, virkemåte og bruk av elektriske maskiner. Det legges vekt på fysisk basisforståelse og en tilknyttet matematisk modellering som brukes ved stasjonære forhold i relevante anvendelser. Emnet tar for seg transformatorer, likestrømsmaskiner, asynkronmaskiner og synkronmaskiner, herunder permanentmagnetmaskiner. En beregner magnetiske felter, induserte spenninger, krefter m.m. Det legges vekt på fysikalsk forståelse og virkemåte og hvordan maskinene er konstruert. Maskinenes driftsegenskaper forklares med hovedvekt på stasjonære forhold og med beskrivelse av anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:
- kunne de elektromagnetiske lovene som benyttes ved beregning av
sentrale størrelser som indusert spenning, krefter og parametere.
- kjenne virkemåten til de forskjellige typer elektriske
maskiner
- kunne de matematiske modellene og kretsmodellene og hvordan man beregner tilhørende parametere
- kunne de viktigste konstruksjonsprinsippene
- kjenne de viktigste anvendelsene og hvordan maskinen brukes

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
- gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver
- analysere elektriske maskiner i relevante stasjonære situasjoner

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver. Emnet foreleses på engelsk ved behov. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1010 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Trond Leiv Toftevaag
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 26.05.2014 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 07.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU