TEP4520 - Industriell prosessteknikk, fordypningprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et selvstendig prosjektarbeid med veiledning på 15 studiepoeng og kan omfatte industrielle prosesser som er av spesiell betydning for norsk petroleums-, prosess- og landindustri. De industrielle prosessene vil være knyttet til vår forskningsvirksomhet rettet mot prosessindustri (energiutnyttelse, prosessintegrasjon), olje/gass (LNG, gassprosessering, flerfasetransport, gasshydrater), fiskeri og havbruk (kuldeteknikk), næringsmiddelindustri (prosessering, tørking, varmepumpeteknikk) og kuldeteknisk industri (miljøvennlige varme/kulde anlegg), samt kommersiell kjøling (butikkjøling). Det legges vekt på nært samspill mellom modellerings-, simulerings- og laboratorievirksomhet (laboratorium for avvanning, kuldeteknikk og flerfasestrøm).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Prosjektet skal gi studenten kunnskap innen et eller flere emneområder:
- Gassprosessering og LNG
- Kuldetekniske komponenter og systemer
- Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien
- Avvanning og tørketeknikk
- Flerfaseteknikk
- Industriell varmeteknikk
- Miljøsystemanalyse

Ferdigheter:
Prosjektet skal gjøre studenten i stand til å:
- Analyse, prosjektering og drift av industrielle prosesser og komponenter
- Utvikle og implementering av ny teknologi i industrielle prosesser
- Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse
- Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder

Generell kompetanse:
Prosjektet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om valgt industriell prosess. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

Eventuelt utdelt materiell vil bli avtalt med hovedveiler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4705 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.