course-details-portlet

TEP4300 - Klimavern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset handler om utfordring som klimaproblemet byr for samfunnet vårt og måter å unngå en ukontrollert forandring av klimaet gjennom global oppvarming. Kurset adresserer følgende tema: (1) Drivhuseffekt, global oppvarming og klimarespons; (2) mulige konsekvenser av klimaforandring, tilpassing og kostnader til dette; (3) utslippsregnskap, analyse av dynamikk med scenariomodeller og sosiometabolisk analyse; (4) teknologiske opsjoner: karakteristikk, kostnader, nytte og barrierer; (5) klimapolitikk, rammebetingelser og virkemidler; (6) status og erfaring med klimavern i utvalgte sektorer, f.eks. industri, samferdsel, energisektor, husholdninger; (7) politikk og internasjonale avtaler. Klimavern er en tverrfaglig utfordring, og i klimapanelet jobber filosofer, samfunnsøkonomer, ingeniører og statsvitere med rapporten om klimavern.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kunne:

i) Forklare årsaker til global oppvarming, trender og mekanismer som står bak avskoging og utslippsøkning.
ii) Forklare teknologiske opsjoner til utslippsreduksjon, barrierer, og kostnad-nytte forhold.
iii) Redegjøre for klimapolitiske virkemidler, teorier om virkemiddelvalg, samt praktisk erfaring rundt bruk av virkemidler
iv) Redegjøre for forståelse av klimavern utfordring i ulike disipliner og fagfeltenes bidrag til klimavern.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:
i) Identifisere, framskaffe og interpretere relevant kunnskap fra faglitteratur innen klimavern.
ii) Forklare terminologi og prinsipper for vurdering av opsjoner for klimavern.
iii) Identifisere aktører og vurdere mulige utfordringer og barrierer ved implementering av tiltak til klimavern samt konsekvenser av dette

Generell kompetanse: Studenten skal kunne:
i) Forstå menneskeskapt klimaforandring og dens årsaker
ii) Forstå utfordring klimavern gir i forhold til etikk og internasjonal politikk
iii) Forstå prosessen av vurdering av opsjoner for klimavern
iv) Tolke analyser og modellresultater innen klimavern

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med 2F + 2Ø per uke, dvs. 2 timer forelesning og 2 timer auditorieøving eller kollokviet per uke.
Det er et stort pensum i faget som består mest av faglitteratur (artikler) og utdrag av klimarapporten (AR5). Diskusjon av litteratur i øving/kollokviet. Gruppearbeid og presentasjoner av arbeidet.

2/3 av individuelle øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Undervisning og eksamen gis på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Kursmateriell

Kompediet med utvalgte vitenskapelige artikkler og utdrag av FNs klimarapporter

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Edgar Hertwich
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 02.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 60/100 08.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU