TELE5002 - Elektronikksystemer prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studentene en fordypning innen området elektronikk som innbygget videosystemer, fiber-optikk, mikroprosessor- og programmerbar elektronikk. Foruten å kunne innhente informasjon fra teknisk og vitenskapelig litteratur innen området, skal studentene kritisk kunne vurdere og sammenligne publiserte teorier, metoder og resultat.

Tema: Fordypning innen et tema i elektronikk, prosjektarbeid innen elektronikksystem, dokumentasjon og kritisk granskning av arbeidet i prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
• analysere komplekse problemstillinger der en entydig optimal løsning ikke finnes
• kritisk vurdere og sammenligne publiserte teorier, metoder og resultat
Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne
• velge hvordan en implementerer, modellerer og simulerer funksjonen for et elektronikksystem
• vurderer begrensninger for et spesifikt elektronikksystem
Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
• planlegge, dokumentere og gjennomføre et mindre utviklingsprosjekt
• vurdere innholdet i vitenskapelig publiserte artikler og sette sammen informasjonen i et prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Prosjektrapport
Vurderingsordninger: Rapport og muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Electronic Systems and Instrumentation (FTMAINSTR)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Vår UTS Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.