course-details-portlet

TELE5002 - Elektronikksystemer prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studentene en fordypning innen området elektronikk som innbygget videosystemer, fiber-optikk, mikroprosessor- og programmerbar elektronikk. Foruten å kunne innhente informasjon fra teknisk og vitenskapelig litteratur innen området, skal studentene kritisk kunne vurdere og sammenligne publiserte teorier, metoder og resultat.

Tema: Fordypning innen et tema i elektronikk, prosjektarbeid innen elektronikksystem, dokumentasjon og kritisk granskning av arbeidet i prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
• analysere komplekse problemstillinger der en entydig optimal løsning ikke finnes
• kritisk vurdere og sammenligne publiserte teorier, metoder og resultat
Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne
• velge hvordan en implementerer, modellerer og simulerer funksjonen for et elektronikksystem
• vurderer begrensninger for et spesifikt elektronikksystem
Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
• planlegge, dokumentere og gjennomføre et mindre utviklingsprosjekt
• vurdere innholdet i vitenskapelig publiserte artikler og sette sammen informasjonen i et prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Electronic Systems and Instrumentation (FTMAINSTR)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU