TELE4001 - Prosjekt i innebygde sensorsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnets overordnede hensikt er at studenten på bakgrunn av sine tidligere kunnskaper gjennom selvstendig arbeid skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og dybdekunnskap innen tilpasset sensormåleteknikk. Dette innebærer; konstruksjon av målesystem med egen valgt sensor ut fra en gitt kravspesifikasjon. Analysere et teknologiproblem og deretter planlegge og dokumentere prosjektet. I emnet legges det vekt på å bruke simuleringsverktøy, programvare og maskinvare for datainnsamling samt å konstruere elektronikk for tilpasning av målesignalet til datainnsamling.

Tema: Konstruksjon av målesystem med sensor, datainnsamling, etterbehandling og presentasjon / beslutninger fra måledata. Statistisk databehandling, Labview i datainnsamlingssystem, tilpasning av signal fra sensorer til elektronikk for datainnsamling.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
• fra en gitt problemstilling innen sensormåleteknikk å velge passende teknologi for å realisere en løsning
• dokumentere tekniske og fysikalske begrensninger for den realiserte konstruksjonen
Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne
• programmere datainnsamling og datapresentasjon
• bruke simuleringsverktøy
Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
• planlegge, fordele oppgaver og gjennomføre et prosjekt i samarbeid med en prosjektgruppe
• dokumentere et prosjekt i følge spesifiserte retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på bakgrunn av innlevert rapport og muntlig presentasjon. Karakter A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Electronic Systems and Instrumentation (FTMAINSTR)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.