course-details-portlet

TELE3031 - Bacheloroppgave automatisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Prosjektarbeid på en utvalgt problemstilling innen fagområdet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten innehar og kan formidle kunnskap om problemstillingen.

Ferdigheter: Kandidaten kan
- identifisere, formulere og løse et relevant problem innen fagområdet.
- utnytte kunnskaper og ferdigheter fra flere emneområder i studiet.
- selvstendig tilegne seg ny kunnskap der det er nødvendig.
- finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
- fremstille fagstoff i form av en rapport som belyser en problemstilling, diskuterer alternative løsninger, og normalt beskriver valgt løsning i detalj.
- delta i styring av et prosjekt, og fungere som prosjektmedarbeider.

Generell kompetanse: Kandidaten kan
- identifisere, formulere og løse relevante problemer i elektroingeniørens virkefelt.
- bidra aktivt til å løse fremtidens ingeniørfaglige utfordringer.
- formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid. Problembasert læring i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjekt

Mer om vurdering

Forprosjektet gjennomføres i januar.
Vurdering av oppgaven gjøres på bakgrunn av prosjektgjennomføringen, rapporten og det utførte arbeidet. I tillegg kommer en muntlig presentasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Kursmateriell

Prosjektmanual. Kandidatene skal selv finne frem til annen litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TELE3001 20.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 40

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU